Mesta kan få stor elektrokontrakt for Oslo og Bærum
(Illustrasjonsfoto: Mesta)

Mesta kan få stor elektrokontrakt for Oslo og Bærum

Mesta leder med god margin til de to andre tilbyderne.

I januar kom Vegvesenet med den nye kontrakten som heter 9161 Oslo Elektro 2023-2028.

Den går på drift og vedlikehold av elektro og automasjon, hovedsakelig i tunneler med tilhørende dagsoner.

Da fristen var ute hadde disse tilbudene kommet inn:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Mesta 84.585.622
Otera Traftec 104.752.548
SET Elektro 109.996.417

NB: Tilbudene skal kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

Tunnelene i kontrakten er blant Norges mest trafikkerte. Flere av dem har et avansert styresystem og komplekst ITV-anlegg med automatisk hendelsesdeteksjon (AID).

Hovedsakelig handler det om 25 tunneler i Oslo og Bærum. Fra 1. januar 2026 inngår de to nye tunnelene på E16: Sollihøgdtunnelen og Bukkesteinshøgdtunnelen.

Les også

Forsiden akkurat nå