Den 332 meter lange Sædalstunnelen på fylkesveg 188 i Bergen skal vedlikeholdes av den som får tunnelkontrakten. Som flere andre tunneler med liten trafikk, er den sikret mot vann og frost med Giertsen-duk
Den 332 meter lange Sædalstunnelen på fylkesveg 188 i Bergen skal vedlikeholdes av den som får tunnelkontrakten. Som flere andre tunneler med liten trafikk, er den sikret mot vann og frost med Giertsen-duk (Bilde: Anders Haakonsen)

Mesta kan få fornyet tunnelkontrakt

Mesta har gitt et anbud på 173,3 millioner kroner for drift og vedlkehold av tunnelene i Bergen og omland. Det gir god mulighet for fornyet kontrakt for de neste fem årene.

Mestas konkurrenter er BMO Entreprenør med et anbud på 181,6 mill., NCC med 187,5 mill. og Presis Vegdrift med 212,2 mill.

I Bergensområdet er drift av tunnelene holdt utenfor de vanlige driftskontraktene. I stedet settes det ut på en egen entreprise. Oppdraget som nettopp har vært ute, omfatter alle tunneler på riks- og fylkesveger i Askøy, Bergen, Fjell, Os og Osterøy. I disse kommunene er det til sammen 72 tunnelløp.

Arbeidet består for en stor del av renhold. Den som får kontrakten skal også tømme kummer, oljeutskillere og pumpesumper, og gjennomføre små reparasjoner i tunnelene når det blir nødvendig.

Vedlikehold av det elektriske anlegget er ikke med. Det inngår i en egen entreprise.

Kontraktsperioden begynner 1. september og varer til 31. august 2021. I motsetning til det som er vanlig når Vegvesenet lyser ut lignende oppdrag, omfatter denne kontrakten ingen opsjoner.

Forsiden akkurat nå