Fv. Morten Storsveen i Mesta og Bjørn Laksforsmo i Vegvesenet.
Fv. Morten Storsveen i Mesta og Bjørn Laksforsmo i Vegvesenet. (Foto: Statens vegvesen)

Mesta har signert driftskontrakten for Oslo-tunnelene

Statens vegvesen og Mesta signerte elektronisk tunnelkontrakt onsdag morgen.

Direktør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo i Tromsø, og prosjektsjef for Drift og vedlikehold øst i Mesta, Morten Storsveen i Hamar, gjennomførte signeringsmøtet i Teams klokka 8.00 onsdag morgen. Selve signeringen foregikk ved hjelp av BankID via KGV (elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy).

– Dette er en effektiv og ressursbesparende måte å signere kontrakter på, og jeg er glad for at vi nå kan gjøre det på denne måten i vår divisjon. Ikke bare i den spesielle tida vi er inne i nå, men også videre framover, sier Bjørn Laksforsmo i en melding fra etaten.

Vegvesenet lyste ut kontrakten rett før jul i fjor.

Les også

Kontrakt til 125 mill.

Mesta har også dagens kontrakt som startet opp 1. september 2014. Nettet som omfattes av kontrakten er på nær 39 kilometer vegtunnel inkludert armer og ramper, med en årsdøgntrafikk som varierer fra beskjedne 700 til voldsomme 82.000 kjøretøy.

Mestas tilbudssum var på 125.443.139 kroner. Veidrift, som var eneste konkurrent, presenterte en tilbudssum på 161.916.250 kroner.

Den nysignerte kontrakten løper fra 1. september 2020 og ut august 2025.

Les også

Nesten bare nattarbeid

– Tunnelvask utgjør en stor del av den nye kontrakten. En endring fra den gamle kontakten er at flere av tunnelene nå er rehabilitert, og blant annet har fått nye og mer omfattende renseanlegg. Dessuten er det kommet nye krav til overvåking og prøvetaking fra rensebassengene, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Roa Hagen.

– Det er nesten bare snakk om nattarbeid, siden trafikkmengden til dels er ekstremt stor. Logistikken er komplisert. Vi stiller særlig høye krav til kompetanse og kapasitet i denne kontrakten, sier hun.

Les også

Forsiden akkurat nå