Fra rehabiliteringen av Ekeberg- og Svartdalstunnelene i 2018.
Fra rehabiliteringen av Ekeberg- og Svartdalstunnelene i 2018. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Norges mest trafikkerte tunneler

Mesta har gode muligheter til å beholde tunnelvaskekontrakten i Oslo

Kun to firmaer leverte pris.

Rett før jul lyste Vegvesenet ut et krevende oppdrag: Å vedlikeholde en rekke tungt trafikkerte tunneler i Oslo i fem år.

– Her er det nesten bare snakk om nattarbeid. Trafikkmengden er ekstremt stor. Logistikken er komplisert. Vi stiller særlig høye krav til kompetanse og kapasitet hos entreprenøren i denne kontrakten, fortalte koordinator Hilde Roa Hagen i Vegvesenet til Veier24 da kontrakten ble lyst ut.

Mesta har denne kontrakten i dag. Firmaet ble tildelt femårig kontrakt i februar 2014 for en pris av 56,4 millioner 2014-kroner, og den ettårige opsjonen ble utløst.

Nå er tilbudsfristen ute, og to firmaer hadde levert tilbud:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Mesta 125.443.139
Veidrift 161.916.250

NB: Tilbudene skal som vanlig kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

– To tilbud er i og for seg greit nok. Vi kunne ønsket oss flere, men dette markedet ser ikke ut til å være så stort, sier Hilde Roa Hagen til Veier24.

Tunnelvask utgjør en stor del av denne kontrakten. Men en endring fra den gamle til den nye kontrakten er at mye av tunnelene nå er rehabilitert, og blant annet har fått nye og mer omfattende renseanlegg. Dessuten er det kommet nye krav til overvåking og prøvetaking fra rensebassengene.

Les også

Forsiden akkurat nå