Mesta Entreprenør legges ned

Styret i Mesta-konsernet har vedtatt å legge ned Mesta Entreprenør. Driften avvikles gradvis etter hvert som pågående oppdrag blir ferdig.

29. mars 2012 - 08:53

Fakta om Mesta Entreprenør

Nøkkeltall for Mesta Entreprenør as

2011

2010

Sum inntekter MNOK

1 278

1 160

Driftsresultat (EBIT) MNOK

-186

-100

Resultat før skatt MNOK

-192

-102

Ordrereserve MNOK

662

1 223


Mesta Entreprenør har siden selskapet ble etablert i 2008 vært et tapssluk for Mesta-konsernet. Tapet bare i 2011 ble på 186 mill kroner før skatt. Mesta-ledelsen mener at en medvirkende årsak til det er tappingen av kjernekompetansen som selskapet ble utsatt for våren 2008, da en rekke ledere i løpet av kort tid forlot selskapet.

-Selv om det i ettertid er jobbet hardt og målrettet for å komme tilbake der man var, må det nå konstateres at man ikke har lykkes. Utsiktene for at selskapet vil oppnå tilfredsstillende lønnsomhet i overskuelig framtid er usikre, heter det i redegjørelsen fra ledelksen i Mesta.

 

Enstemmig vedtak

Et enstemmig styre i Mesta har derfor vedtatt at Mesta Entreprenør skal avvikles når de pågående prosjektene er ferdigstilt i 2014. Mesta Entreprenør vil sørge for en vellykket ferdigstillelse av de pågående prosjektene.

- Dette innebærer en nedbemanning i Mesta Entreprenør. Mesta vil jobbe for å finne løsninger for de ansatte i Mesta Entreprenør, både innenfor konsernet og hos eksterne aktører, sier konsernsjef Harald Rafdal i Mesta.

 

Prøvde å selge

Konsernledelsen i Mesta prøvde i fjor å selge Mesta Entreprenør, og flere store norske entreprenørselskaper var i samtaler med Mesta-ledelsen om mulig kjøp. Men ingen fant selskapet nok interessant til at å ville betale for det.

Ifølge kilder Våre Veger var i kontakt med, bidro svak ordrereserve til å trekke ned verdien av selskapet. Ifølge regnskapstallene var ordrereserven ved årsskiftet på 662 millioner kroner, halvparten av det den var ved inngangen av året.

 

232 mill i pluss for konsernet

Ellers er Mesta-konsernet  i god framgang. De øvrige fire datterselskapene, Mesta Drift, Mesta Elektro, Mesta Verksted og Mesta Eiendom, gikk i 2011 med overskudd og er inne i en positiv utvikling.

Omsetningen for Mesta i 2011 ble 5,1 milliarder kroner, mot 4,5 milliarder kroner i 2010, en økning med 13 prosent. Salgsgevinster i 2011 utgjør 383 millioner kroner. Årsresultatet ble 232 millioner kroner siste år, mot 24 millioner kroner i 2010. Overskuddet i 2011 innebærer at Mesta samlet har gått med overskudd siden etableringen i 2003.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.