E6 gjennom Ranheim øst for Trondheim sentrum skal vedlikeholdes av den som får driftskontrakten for området Trondheim ytre.  Mye tyder på at det blir Mesta. (Foto: Anders Haakonsen)
E6 gjennom Ranheim øst for Trondheim sentrum skal vedlikeholdes av den som får driftskontrakten for området Trondheim ytre. Mye tyder på at det blir Mesta. (Foto: Anders Haakonsen)

Mesta beholder kontrollen i Trondheim

Mesta har gode muligheter til å beholde ansvaret for drift og vedlikehold av vegene i Trondheim og tre nabokommuner. De fire kommunene utgjør ett driftsområde nå, men blir delt i to i neste fem-årsperiode. Summen av Mestas to anbud er 310,8 millioner kroner.

Vegvesenet har fått fem anbud på hvert av oppdragene. Deltakerne er de samme i begge konkurransene. Foruten Mesta deltar Veidekke, Svevia, Søbstad og et arbeidsfellesskap mellom tre lokale firmaer - Ramlo Sandtak, Graver AS og Winsnes Maskin & Transport.

I inneværende fem-årsperiode har området de konkurrerer om navnet Trondheim/Malvik. Her har Mesta driftsansvaret inntil videre. Fra og med 1. september blir det delt i områdene Trondheim ytre og Malvik-Selbu-Klæbu. 

Det første består av Trondheim minus nesten alle veger og gater i sentrum. I følge en avtale mellom kommunen og Statens vegvesen skal kommunen overta drift og vedlikehold av alle fylkesveger i sentrum og få utgiftene refundert av staten.

Innen 1. september er alle riksveger i Trondheim sentrum omklassifisert til fylkesveger, bortsett fra riksveg 706.

I Trondheim ytre er det 60,6 km riksveg, 156,7 km fylkesveg og 70 km gang/sykkelveg.

Området Malvik-Selbu-Klæbu består av de tre kommunene som har gitt det navn, pluss en liten del av Trondheim kommune. I dette området er det 30,6 km riksveg, 228 km fylkesveg og 27,3 km gang/sykkelveg.

Begge driftskontraktene gjelder fra 1. september neste år til 31. august 2020 med opsjon for Vegvesenet på et års kontraktforlengelse.

 

Entreprenør                                Anbudssum i millioner kroner

 

Trondheim ytre

Mesta                                          171,6

Veidekke                                      192,2

Svevia                                          216,4

Ramlo/Graver/Winsnes                 243,6

Søbstad                                        263,3

 

Malvik-Selbu-Klæbu

Mesta                                          139,2

Ramlo/Graver/Winsnes              147,9

Veidekke                                    158,4

Svevia                                        168,8

Søbstad                                      202,6

Forsiden akkurat nå