NYHETER

Mesta beholder kontrollen i Trondheim

Mesta har gode muligheter til å beholde ansvaret for drift og vedlikehold av vegene i Trondheim og tre nabokommuner. De fire kommunene utgjør ett driftsområde nå, men blir delt i to i neste fem-årsperiode. Summen av Mestas to anbud er 310,8 millioner kroner.

E6 gjennom Ranheim øst for Trondheim sentrum skal vedlikeholdes av den som får driftskontrakten for området Trondheim ytre.  Mye tyder på at det blir Mesta. (Foto: Anders Haakonsen)
E6 gjennom Ranheim øst for Trondheim sentrum skal vedlikeholdes av den som får driftskontrakten for området Trondheim ytre. Mye tyder på at det blir Mesta. (Foto: Anders Haakonsen)
10. feb. 2015 - 11:39

Vegvesenet har fått fem anbud på hvert av oppdragene. Deltakerne er de samme i begge konkurransene. Foruten Mesta deltar Veidekke, Svevia, Søbstad og et arbeidsfellesskap mellom tre lokale firmaer - Ramlo Sandtak, Graver AS og Winsnes Maskin & Transport.

I inneværende fem-årsperiode har området de konkurrerer om navnet Trondheim/Malvik. Her har Mesta driftsansvaret inntil videre. Fra og med 1. september blir det delt i områdene Trondheim ytre og Malvik-Selbu-Klæbu. 

Det første består av Trondheim minus nesten alle veger og gater i sentrum. I følge en avtale mellom kommunen og Statens vegvesen skal kommunen overta drift og vedlikehold av alle fylkesveger i sentrum og få utgiftene refundert av staten.

Innen 1. september er alle riksveger i Trondheim sentrum omklassifisert til fylkesveger, bortsett fra riksveg 706.

I Trondheim ytre er det 60,6 km riksveg, 156,7 km fylkesveg og 70 km gang/sykkelveg.

Området Malvik-Selbu-Klæbu består av de tre kommunene som har gitt det navn, pluss en liten del av Trondheim kommune. I dette området er det 30,6 km riksveg, 228 km fylkesveg og 27,3 km gang/sykkelveg.

Begge driftskontraktene gjelder fra 1. september neste år til 31. august 2020 med opsjon for Vegvesenet på et års kontraktforlengelse.

 

Entreprenør                                Anbudssum i millioner kroner

 

Trondheim ytre

Mesta                                          171,6

Veidekke                                      192,2

Svevia                                          216,4

Ramlo/Graver/Winsnes                 243,6

Søbstad                                        263,3

 

Malvik-Selbu-Klæbu

Mesta                                          139,2

Ramlo/Graver/Winsnes              147,9

Veidekke                                    158,4

Svevia                                        168,8

Søbstad                                      202,6

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.