LOFAST
LOFAST (Bilde: Mesta/Bo Mathisen)

Mesta anker saken mot Hæhre

Mesta anker dommen fra Asker og Bærum tingrett  mot Hæhre og tidligere Mesta-ansatte, og mener at den har store mangler i forhold til både bevisvurdering og rettsanvendelse.

  • Nyheter

Mesta anker dommen fra Asker og Bærum tingrett hvor Mesta ikke fikk medhold i at Hæhre og tidligere Mesta-ansatte, hadde opptrådt grovt illojalt i forbindelse med rekruttering av sentrale ressurser i Mestas tunnelvirksomhet til Hæhre i 2008. Ankesaken vil gå for Borgarting lagmannsrett.

Etter Mestas oppfatning er dommen fra Asker og Bærum tingrett feil og meget tynn, med store mangler i forhold til både bevisvurdering og rettsanvendelse. Dette underbygges av at bevisene og ansvarsgrunnlaget i saken i Asker og Bærum tingrett, i hovedsak er det samme som det Drammen tingrett tok stilling til i desember 2011, i en sak hvor Mesta krevde at en tidligere anleggsdirektør skulle tilbakebetale etterlønn på grunn av grov illojalitet i forbindelse med rekruttering av sentrale ressurser i Mestas tunnelvirksomhet til Hæhre i 2008. I denne dommen fikk Mesta fullt medhold.

Mestas motpart har anket dommen fra Drammen tingrett inn for Borgarting lagmannsrett. Mesta ønsker derfor at disse to sakene går som en sak i Borgarting lagmannsrett

Forsiden akkurat nå