Bildet viser nordre portal i Kvernhaugtunnelen. De som vil oppgradere den, må gi anbud innen 1. september.
Bildet viser nordre portal i Kvernhaugtunnelen. De som vil oppgradere den, må gi anbud innen 1. september. (Bilde: Google)

Mer tunneloppgradering i vest

Oppgraderingen av norske tunneler fortsetter. Region vest ber om pris på Eidfjordtunnelen i Hordaland og Kvernhaugtunnelen i Sogn og Fjordane. Anbudsfristene er satt til 23. august og 1. september.

Eidfjordtunnelen inngår i riksveg 7. Som navnet mer enn antyder, ligger den i Eidfjord kommune i Hardanger. Tunnelen ble åpnet i 1976. Den har en lengde på 2070 meter og en ÅDT på ca. 1 400.

Tunnelen har tidligere blitt oppgradert med ny vann- og frostsikring. Nå står elektroinstallasjonene for tur.

Det skal installeres ny kabelstige, nye armaturer - ca. 230 stk. - nye fjernstyrte bommer, stopplys, videokameraer, trekkerør og vifter.

Bare om natten

 

Det blir nødskap for hver 250. meter og ledelys for hver 25. meter, og det blir et nytt teknisk bygg i et tverrslag mellom Eidfjordtunnelen og en parallell, nedlagt tunnel.

Arbeidet må utføres mellom kl. 20 og kl. 06. Da blir det kolonnekjøring gjennom tunnelen. På dagtid skal det være fri ferdsel.

Innen 1. september neste år må jobben være gjort.

Midlertidig lysanleggKvernhaugtunnelen er 1 334 meter lang. Den inngår i fylkesveg 55 og ligger like utenfor kommunesentret i Høyanger.

Tunnelen har vært i bruk siden 1987. Det er ikke bare kravene i tunneldirektivet som er årsaken til at den blir oppgradert. Det parmanente lysanlegget er koblet ut på grunn av en jordfeil. Nå er tunnelen belyst med et midlertidig anlegg.

Arbeid dag og natt


Den som får jobben med å oppgraderer tunnelen, skal levere og montere nytt lysanlegg med 165 armaturer. Entreprisen omfatter også ca. 1 350 meter kabelstige, nytt teknisk bygg, nødstrømanlegg, 7 nødstasjoner og 1 500 meter kabelgrøft.

I anleggstiden kan Kvernhaugtunnelen stenges inntil en halv time om gangen i tidsrommet 06-22 og inntil to timer om gangen i tidsrommet 22-06.  Jobbben må være fullført innen utgangen av august neste år.

Forsiden akkurat nå