Uværet starter over Ringerike tirsdag ettermiddag og flytter seg nordover i løpet av natt til onsdag.
Uværet starter over Ringerike tirsdag ettermiddag og flytter seg nordover i løpet av natt til onsdag. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB)

Fra tirsdag skal det igjen bøtte ned:

Mer regn i vente for flomutsatte områder – oransje farevarsel om skred

Værgudene spiller ikke på lag med de flomutsatte områdene på Østlandet. Fra tirsdag skal det igjen bøtte ned – og det er sendt ut oransje farevarsel om jord- og flomskredfare.

– Det ser ikke helt bra ut, sier statsmeteorolog Eirin Walstad Ristesund til NTB.

Uværet starter over Ringerike tirsdag ettermiddag og flytter seg nordover i løpet av natt til onsdag.

– Det blir ikke like ille som det var under Hans med tanke på mengden regn som kommer, men det kommer nok til at det kan gi konsekvenser for de områdene som allerede er rammet, sier Ristesund.

Det er områdene rundt Mjøsa som får mest nedbør, men nøyaktig hvor de kraftigste bygene kommer, er usikkert. Ifølge meteorologen snakker vi om opp mot 20 millimeter på en time lokalt. Det er sendt ut gult farevarsel for styrtregn.

Mandag formiddag sendte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut farevarsel om jord- og flomskredfare på oransje nivå for deler av Innlandet og Viken.

Ifølge NVE er det bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring som er spesielt utsatt.

Fortsatt rødt farevarsel

Det er bygene som gir størst konsekvenser når det gjelder skred, mens det er den totale vannmengden som påvirker flomnivået. Mandag formiddag var det fortsatt rødt farevarsel om flom fra NVE for deler av Drammensvassdraget, mens det var oransje for deler av Glomma og Mjøsa.

– Det vil sannsynligvis ikke føre til at det går opp igjen i de store vassdragene og sjøene i Drammensvassdraget, Mjøsa og Øyeren, men det vil bidra til at vannstanden holder seg høy lenger, sier hydrolog ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Inger Karin Engen, til NTB.

Natt til mandag har vannstanden i de flomstore innsjøene flatet ut og synker sakte, ifølge NVE. Unntaket er Tyrifjorden som fremdeles har steget litt i løpet av natten.

– Flom har med hvor mye vannføring det er i elvene, mens jordskred er mer knyttet til den kortvarige intensive nedbøren, sier Ristesund.

Over 900 fortsatt evakuert i Ringerike

Forrige uke ble store deler av Østlandet rammet av ekstremværet Hans, som førte til både flom, skred og store ødeleggelser. En rekke veier er blitt stengt som følge av flommen, og mange er blitt evakuert fra hjemmene sine.

Regnet som er meldt tirsdag, er ventet å starte over Ringerike – et område som allerede er hardt rammet av flommen. Ifølge Ringerike kommune var det fortsatt 920 evakuerte mandag morgen, skriver Aftenposten.

– Det siste døgnet har elleve områder fått opphevet evakuering, mens det fortsatt er tolv områder der situasjonen rundt faren for ras og erosjon er uavklart, skriver kommunen på sine nettsider.

Fortsatt er mange veier stengt etter ekstremværet, men det er ventet at flere veier vil åpne for trafikk denne uken.

Tar tid å friskmelde veiene

Ifølge Statens vegvesen er nå alle hovedveier på østlandet åpne etter Ekstremværet Hans, men det er fortsatt enkelte omkjøringer. Det kan ta tid å friskmelde alle veiene, da det er fare for utglidninger når vannet trekker seg tilbake.

At vannet er borte, betyr ikke nødvendigvis at veien er ok. Det kan være betydelige underliggende og usynlige skader.

– Trafikantene kan være trygge på at når vi åpner veiene, så er de trygge, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Vegvesenet.

Men selv om alle de store riks- og europaveiene er åpne, er det fortsatt en del omkjøringer via mindre veier, som ikke egner seg for tungtrafikk. For E6 Innlandet gjelder dette strekningene Harpefoss-Frya og Fåvang sentrum.

– Vi oppfordrer tungtransporten til å velge riksvei 3 Østerdalen både nord- og sørover. Der er fremkommeligheten best, sier Løkken.

Fortsatt trøbbel for togene

Togtrafikken har heller ikke sluppet unna uværets herjinger og en rekke togstrekninger har vært stengt på grunn av flom og ekstremvær. Selv om det også her er bedringer, er det fortsatt forsinkelser og stengte strekninger flere steder. Dette er status mandag morgen:

Bergensbanen: Det har vært stengt på strekningen Hønefoss-Geilo på grunn av flom, men her er det nå åpnet for godstrafikk. Det kommer en oppdatering om persontrafikk mandag klokka 16.

Gardermobanen: Det er færre spor i bruk ved Eidsvoll på grunn av flom, og det er derfor forsinkelser og innstillinger. Ny oppdatering kommer tirsdag klokka 12.

Dovrebanen: Det er stengt for trafikk mellom Hunderfossen og Dombås på grunn av værforholdene. Bane Nor har foreløpig ingen prognose for åpning av togstrekningen, men understreker at det kommer til å ta tid.

Sørlandsbanen: Det er forsinkelser på strekningen Gulskogen-Mjøndalen på grunn av flom.  (©NTB)

Forsiden akkurat nå