DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Mer penger til vedlikehold av riksveier og til gang- og sykkelveier

Regjeringen øker bevilgningene til drift og vedlikehold av riksveier med rundt 250 millioner kroner

Illustrasjonsfoto: Peter Bryng, NAF
11. mai 2021 - 11:28

– Vi må ta vare på det vi allerede har. Denne regjeringa har satset ambisiøst på å redusere vedlikeholdsetterslepet både på vei og bane. Nå øker vi bevilgningen til drift og vedlikehold av riksveier med om lag 250 millioner kroner. I tillegg ønsker vi å bruke 212 millioner kroner til lokale tiltak i Bergensområdet og Trondheimsområdet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å omdisponere 248,4 millioner kroner til vedlikehold av riksveiene. Utbedring av setningsskader, tunnelsikkerhet, belysning og tiltak mot utforkjøringer er eksempler på tiltak som kan bli gjennomført i år. Statens vegvesen skal fordele pengene til de aktuelle prosjektene.

– Vi ønsker å prioritere tiltak som vil bedre trafikksikkerheten og lette framkommeligheten. Med disse midlene vil det være mulig å gjøre ekstra vedlikehold på riksveier over hele landet, sier Hareide.

Les også

Penger til lokale tiltak

Regjeringen foreslår å sette av 212 millioner kroner til lokale tiltak i byvekstavtalene for Bergensområdet og Trondheimsområdet.

Det kan være etablering av gang- og sykkelveier og kollektivtiltak langs de kommunale og fylkeskommunale veiene, og vil bidra til å nå målene i byvekstavtalene.

– Det vil gjøre det enklere å ferdes i Bergen og Trondheim. Ved å øke støtten til to av våre største byområder, legger vi til rette for at flere kan velge kollektivtransport, sykkelen eller å gå, seier samferdselsministeren.

Til Bergensområdet foreslår regjeringen om lag 57 millioner kroner. Aktuelle prosjekter er gang-, sykkel og kollektivtiltak på Paradis, gang- og sykkelvei på fylkesvei 404 Kvamsbrekko i Lindås, kulvert og busstopp på Idrettsvegen i Øygarden og etablering av gangveg mellom helsehuset og Såtabu i Knarvik.

Til Trondheimsområdet foreslår regjeringen rundt 155 millioner kroner. Prosjekt som kan være aktuelle, er lokalt sykkelveisystem på Sluppen, gang- og sykkelbru over E6 i Melhus, og gang- og sykkelbru over Bjørndalen (Saupstadbrua).

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.