Mer EFTA-trøbbel for Kristiansand kommune - leier ut P-hus for 1 krone i året
( Thor Søndenaa)

Mer EFTA-trøbbel for Kristiansand kommune - leier ut P-hus for 1 krone i året

Kristiansand kommune ble dømt av EFTA-domstolen for brudd på anbudsreglene i forbindelse med byggingen av nytt P-hus. En utleiesats for huset på 1 krone pr år i 50 år til det private driftsselskapet Torvparkering kan nå føre til nok en domfellelse.

Sist sommer åpnet Kristiansands store, nye P-hus under torvet for trafikk. For 230 mill. kr. fikk byens sentrum 429 nye parkeringsplasser under jorda. Hovedentreprenør var Veidekke AS.

Nå har EFTA-domstolen avgjort at kommunen brøt anbudsreglene, melder NRK-Sørlandet. Kommunen skulle ha utlyst anbudet som en bygge- og anleggskonsesjon i hele EØS-området, og ikke som en tjenestekonsesjon.

Videre har kommunen ikke respektert minimumsfristen for å gi tilbud i en anbudskonkurranse ved bare å gi 27 dagers frist etter utlysing på å levere inn anbud.

 

Fikk støtte i departementet

I en pressemelding fra kommunen heter det bl.a.:

Før avtalen ble inngått innhentet Kristiansand kommune juridiske råd fra flere miljøer. Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet og regjeringsadvokaten, har hele tiden støttet kommunens syn og prosederte sak i domstolen.

Departementet argumenterte i sitt svar for en forståelse av at det dreier seg om en leiekontrakt og ikke byggekontrakt. Samtidig understreket departementet at Norge imøteser klarere regler i EØS når det gjelder grensegangen mellom tjenestekonsesjon og byggekonsesjon.

I perioden mellom 2015 og 2018 har EFTA imidlertid endret regelverket med en ny konsesjonskontrakt forskrift. I dag hadde Kristiansand kommunes kontrakter kommet under lov om offentlige anskaffelser.

 

Mulig ny runde i domstolen

- Vi er glade for denne avklaringen og for at det ikke vil få noen videre følger for Kristiansand kommune. På grunn av et komplisert og uklart regelverk utviklet saken seg i stor grad til en diskusjon om tolkning av innkjøpsreglementet, sier ordfører Harald Furre.

- Vi vurderer det som lite sannsynlig at dommen får noen praktiske konsekvenser. Kommunen påføres ikke saksomkostninger, da kommunen ikke er part i saken overfor EFTA-domstolen, men staten Norge, bekrefter regjeringsadvokaten.

Nå venter en mulig ny runde i domstolen knyttet til statsstøttereglene i EØS.

Klagen som ble fremmet av partiet Rødt i Kristiansand ved folkevalgt Ellen Rudnes, tok for seg både anbudsreglene og statsstøttereglene. Sistnevnte ble satt på vent mens saken om brudd på anbudsregelverket var til behandling, forteller kommunikasjonssjef i ESA, Anne Marte Vestbakke, til Fædrelandsvennen.

 - Enten legger vi saken død eller så åpner vi det som kalles en formell undersøkelse, sier hun videre.

 

Tar saken med stor ro

Saken dreier seg om at driftsselskapet Torvparkering får leie hele P-huset gratis i en periode på 50 år og med muligheter til 10 års forlengelse. Leien er satt til symbolske 1 krone pr. år. Videre har kommunen i forbindelse med byggingen betalt 16,8 mill. kroner for to utganger fra P-huset og opp til to kommunale bygg på torvet - biblioteket og rådhuset.  Disse utgangene fungerer også som lovpålagte nødutganger.

Ordfører Harald Furre tar tilsynelatende saken med stor ro og viser til at dette handler om tolkning av et komplisert regelverk.

Forsiden akkurat nå