Mer å gjøre for brubransjen: Flere bruer i Telemark trenger sårt til vedlikehold
(Foto: Statens vegvesen)

Mer å gjøre for brubransjen: Flere bruer i Telemark trenger sårt til vedlikehold

Vegvesenet skal ruste opp to bruer på E134. Arbeidet starter neste høst.

I den nyutlyste kontrakten Bruvedlikehold Telemark 2022-2024 skal arbeidet foregå på tre fastsatte bruer, og i tillegg er det en del med prosessbasert beskrivelse.

Bruene er spredt utover gamle Telemark fylke:

 • E134: Tinnåa bru (102 meter) i Notodden kommune
 • E134: Valleråi bru (150 meter) i Seljord kommune
 • Riksvei 9: Vamark bru (12 meter) i Vinje kommune

Noen av arbeidene som inngår i kontrakten:

 • Betongrehabilitering
 • Membran/fuktisolering og asfaltarbeid
 • Reparasjon/utskiftning av brufuger/asfaltfuger
 • Reparasjon/utskiftning av brurekkverk
 • Utskiftning av kantdragere
 • Utskiftning av vannavløp
 • Støp i korrugerte rør
 • Vegetasjonsrydding

Arbeidet kan settes i gang etter 8. august 2022.

Generell frist for ferdigstillelse er 15. oktober 2024, men det gjelder noen delfrister:

 • Tinnåa bru: 30. juni 2023
 • Vallaråi bru: 31. mai 2023

Mens dette kontraktsarbeidet varer til midten av oktober 2024, så finnes det noen mulige ensidige opsjoner, totalt på 1+1+1 år. Opsjonene kan tilbys dersom Vegvesenet er fornøyd med arbeidet og dessuten får penger til å gjøre mer.

Frist for å gi tilbud er 21. desember.

Les også

Forsiden akkurat nå