Tom Egeli  er daglig leder i V&T Entreprenør AS
Tom Egeli er daglig leder i V&T Entreprenør AS

Skal man forby en hel næring?

At Statens vegvesen (SVV) nå ser kritisk på bruken av trafikkdirigenter er bra. Men vinklingen om å forby en næring virker noe overdrevet, mener Tom Egeli i V&T Entreprenør

Gjennom en reportasje i NRK den 6. oktober, ble det satt fokus på risiko ved trafikkdirigering. Dette er noe vi i V&T har tatt opp flere ganger, og satt fokus på. At Statens vegvesen (SVV) nå ser kritisk på bruken av trafikk dirigenter er bra, men vinklingen om å forby en næring virker noe «overdrevet».

Næringen er ganske ny, sett i lys av tiden den har eksistert i forhold til andre yrkesgrupper. Det betyr at det ikke har blitt fokusert nok på opplæring, utdannelse og kompetansekrav i næringen. Vi i V&T har løftet dette opp til både NHO og MEF, om mulighetene til å lage et utdanningsløp for dirigenter som kan gi et fagbrev, og en bedre forståelse av jobben på veien. Vi sier i V&T at våre dirigenter har en av Norges farligste jobb, så de må være på vakt.

Vi i V&T har i dag ca 90 dirigenter ute på veiene, og vi ser at forståelsen for oppgaven kan variere. Derfor har vi iverksatt egen intern opplæring, oppfølging og jevnlige «pep-talk», for å sikre at de tar risikoen på alvor. Vi har utstyr som sikrer i de fleste tilfeller, med støtputebiler, skiltsystemer og varslingsplaner, større refleksvogner ol. Dessverre er det i konkurransene og i kravene fra blant annet SVV i anbudsprosesser, ikke tilstrekkelige krav til bruk av slikt utstyr, og vi som priser inn slikt, blir da for dyre og mister jobben.

Vi vil derfor rette en finger tilbake til brukerne av disse tjenester, som heller må verdsette denne tjenesten, slik at den blir trygg å utføre, med krav til sikring med utstyr, samt høyere krav til kompetanse og oppfølging. I en slik ny bransje er det alltid noen som skal være «billige» og ikke oppfyller krav til sikkerhet for sine ansatte. Her må det et kontrollregime på plass, slik at en unngår slike uønskede risikoutfordringer.

Vi har erfart at bilister ofte blir irriterte ved stans, uten at de får god forklaring og kommunikasjon. Med en god dirigent til å informere, fortelle om årsak til stans, hva som skjer etc. skapes det en forståelse, og irritasjonen forsvinner. Det er også en stor gevinst ved å fjerne irriterte bilister av veien, og trygge trafikken videre. Denne eliminasjonen av risiok er og et viktig bidrag fra trafikkdirigentene.

Vi i V&T vil gjerne bidra til den videre debatten og være med å sette opp fagkriterier for en god utdannelse og kompetanseløft i bransjen generelt. Statusen for en trafikkdirigent må opp. SVV, og samfunnet for øvrig, må verdsette arbeidet vi gjør, noe som kan oppnås med kompetanse og oppgaveforståelse. Her kan media også bidra til å vise til gode eksempler og positive omtaler.

Bra at dette nå kom opp i media, men trist at det måtte en ulykke til for at vi kan komme videre. La oss derfor nå jobbe sammen for gode løsninger. Vi i V&T vil derfor utfordre både bransjen, MEF, LO, fylkeskommunen og SVV til en felles innsats i denne saken.

Selv er vi gjerne med!

Forsiden akkurat nå