Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Rogfast: Ja til kritikk. Nei til mistenkeliggjøring

Ønsker vi oss et samfunn der mistenkeliggjøring av hverandre blir et helt legitimt middel for å oppnå oppmerksomhet? spør vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i dette innlegget.

  • E39 Rogfast

Bakgrunnen for Hovlands innlegg er en artikkel Stavanger Aftenblad publiserte 16. april. Der blir stortingspolitiker Geir Pollestad og ordfører i Randaberg, Jarle Bø, intervjuet. Tema for intervjuet er Rogfast-prosjektet. Det er stor offentlig oppmerksomhet rundt prosjektet, særlig i Stavanger-regionen.

Begge politikerne kommer i artikkelen med utsagn vegdirektøren reagerer på- utsagn som er egnet til å mistenkeliggjøre Statens vegvesen og dermed undergrave tilliten til etaten. Det er disse utsagnene som har fått vegdirektøren til å reagere.

Her er hele innlegget fra Ingrid Dahl Hovland:

Rogfast: Ja til kritikk. Nei til mistenkeliggjøring

Ønsker vi oss et samfunn der mistenkeliggjøring av hverandre blir et helt legitimt middel for å oppnå oppmerksomhet?

Jeg håper alle som føler et ansvar for samfunnet vi er satt til å forvalte og styre svarer et tydelig «nei» på spørsmålet.

Mistenkeliggjøring ved hjelp av enkle knep

I Stavanger Aftenblad 16. april ser vi et eksempel på hvordan man med enkle, retoriske knep klarer å mistenkeliggjøre Statens vegvesens motiver knyttet til prosessen rundt Rogfast-prosjektet.

Statens vegvesen forvalter store verdier på vegne av landets innbyggere. Det skulle bare mangle at folk flest, politikere, næringslivsaktører, interesseorganisasjoner og andre uttrykker ulike syn rundt virksomheten vår. Et åpent, offentlig ordskifte er et gode for vår virksomhet, og for samfunnet som sådan.

Det gjelder også for Rogfast-prosjektet. De feilene vi gjør i prosjektet skal vi tåle å få kjeft for. Anbefalingene vi kommer med skal vi tåle å bli kritisert for. Vi tar med oss innspill fra dem som mener vi jobber for sent, og fra dem som mener vi jobber for fort.

Men det vi ikke skal tåle er at vi blir mistenkeliggjort ved hjelp av udokumenterte påstander og anklager. Det er dette vi er vitne til i artikkelen i Aftenbladet.

Er det dette disse politikerne ønsker?

Jeg har respekt for at de to politikerne som intervjues i saken er utålmodige etter å få fremmet sitt syn rundt fremdriften til prosjektet. Et av utsagnene lyder: «Jeg lurer på om det er krefter i Statens vegvesen som motarbeider hele prosjektet». Et annet er: «Hvilken agenda har Vegdirektoratet?».

Slike udokumenterte anklager er enkle å spre om seg, og de skaper oppmerksomhet. Men til hvilken pris? Utsagnene over kan ikke tolkes på annen måte enn en mistenkeliggjøring av motivene til Statens vegvesen, og dermed undergrave tilliten til landets største landbaserte byggherre. Er det dette disse politikerne ønsker?

Vår agenda er ikke å motarbeide prosjektet!

Og bare for å ha sagt det: Det var smertefullt for alle parter at konkurransen om Kvitsøy-kontrakten ble stanset. Vi så et kostnadsbilde som gjorde det nødvendig å trekke i bremsen. Hadde vi ikke gjort det, ville vi ha gått utover de kostnadsrammene Stortinget har satt.

Men vi i Statens vegvesen er like utålmodige som mange andre etter å komme i gang med Rogfast. Vår agenda er ikke å motbarbeide prosjektet, vår agenda er å gjøre den jobben vi er satt til å gjøre nå, før politikerne tar sin beslutning.

Les også

Forsiden akkurat nå