Regjeringens tillitskrise overfor norske bilister

Finansdepartementet anslår at bilistene skal betale opp mot 56 milliarder i bompenger ogbilrelaterte avgifter neste år, mens staten selv setter av under 40 milliarder til vegformål.Mangelen på forutsigbarhet og transparens for norske bilister har satt regjeringen i en tillitskrise –også overfor norske bilister.

Generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub, Børre Skiaker.
Generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub, Børre Skiaker. Foto: KNA
Av Børre Skiaker, generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub
5. des. 2022 - 13:35

Mens vanlige folk sliter med å få endene til å møtes, og inflasjon har blitt et begrep i norsk dagligtale, svarer stortingsflertallet med skjerpelser i både bilavgifter og bompenger. Samtidig krymper samferdselsbudsjettet med regjeringens opplegg.

Stort bompengehopp: Neste år beregner regjeringen at bilistene skal betale opp mot 16 milliarder kroner i bompenger – noe som vil være en økning på nesten 25% fra inneværende år. Det har blitt gjort mange avgjørende veiinvesteringer på strekninger og stamveier med stor samfunnsnytte de siste årene, men når det
kommer så høye bompengekostnader at mernytten ikke vil oppstå før etter bompengegjelden er nedbetalt.

I mellomtiden vil resultatet på mange veistrekninger være at folk kjører lengre, tregere og mindre trafikksikre omveier for å omgå de skyhøye bompengekostnadene. Dette ser vi på blant annet E6 i Gudbrandsdalen og Hardangerbrua, hvor nedbetalingstiden blir fem år lengre på grunn av at bomtakstene skremmer bilistene over på sideveier.

Løftebrudd: I april gikk statssekretæren i Vedums finansdepartement, Erlend Trygve Grimstad ut og sa at dersom de høye drivstoffprisene vedvarte, kunne ikke regjeringen «stå og se på», og lovte konkrete og målrettede grep.

Under Arendalsuka 2021 uttalte Arbeiderpartiets Sverre Myrli at avgiftsnivået for bilistene skulle holdes på samme nivå om AP vant regjeringsmakt. I forbindelse med KNAs debatt under årets Arendalsuka gjentok finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Frode Jacobsen dette budskapet når han sa at «dere kan stole på Arbeiderpartiet – avgiftsnivået vil i det store og det hele ligge fast».

Mangler forutsigbarhet: Knapt to måneder etter Jacobsens forsikringer la hans egen regjering frem et statsbudsjett som inneholdt økninger i bompenger og bilavgifter på over åtte milliarder. Dette anser KNA for å være et klart løftebrudd.

Mangelen på forutsigbarhet og transparens knyttet til bilavgifter er forstemmende. Mens regjeringen i april lovte å ta grep om de høye bensin- og dieselprisene vedvarte, lovte Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson i august at avgiftsnivået skulle ligge fast. I oktober kom statsbudsjettet med kutt i veibudsjettet og økning i bompenger og bilavgifter på over åtte milliarder. Dette er en uforutsigbarhet som rokker ved tilliten og legitimiteten til både avgiftssystemet og politikerne.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.