Grete Aspelund blir  leder for forretningsområdet NCC Industry, som omfatter virksomheter både i Sverige, Norge, Danmark og Finland.
Grete Aspelund blir leder for forretningsområdet NCC Industry, som omfatter virksomheter både i Sverige, Norge, Danmark og Finland. (Foto: Joakim Kröger)

MENING: Asfalt:

Norske kommuner må bruke innkjøpsmakt for å realisere sine miljøambisjoner

I Norge har Statens vegvesen brukt sin innkjøpsmakt til å reduserekarbonavtrykket fra asfalt. Det kan også norske kommuner gjøre. På bareto år har Statens vegvesen redusert karbonfotatrykket på asfalt med 25prosent

  • Asfalt

Det har de klart fordi de bruker sin innkjøpsmakt til å realisere sine
miljøambisjoner. Her ligger det et enormt miljøpotensial også for norske
kommuner.

Norge har store ambisjoner for reduksjon av utslipp av CO2. Det er helt
nødvendig for å unngå den situasjon som FNs klimapanel advarer om, sist
beskrevet i den sjette hovedrapporten (2021-2023) i år.

I arbeidet mot en mer utslippsfri verden må alle tilgjengelige virkemidler tas i
bruk, og alle må bidra. Det finnes ikke én saliggjørende løsning. Som
leverandør av stein- og asfalt i de nordiske landene er det derfor frustrerende å
se at ikke lavthengende frukter som bruk av klimakriterier i innkjøpene blir
benyttet.

På dette området har Statens vegvesen gått foran og vektlagt miljøkriterier
som redusert CO2-utslipp fra asfaltproduksjon, transport og -utlegging, fremfor
kun å velge laveste pris i sine anbud. På denne måten har de i løpet av bare
en toårsperiode lykkes å redusere sine samlede CO2-utslipp fra asfalt med 25
prosent (fra 62ttonn i 2020 til 47ttonn i 2022).

Nå er tiden for lengst inne til at også asfaltbransjen i høyere grad måles på kvalitet, miljø og kompetanse, i tillegg til pris, skriver Grete Aspelund i dette innlegget. Foto: NCC

Fordelen for samfunnet med å kjøpe inn asfalt med reduserte CO2-utslipp er
åpenbar i et miljøperspektiv. Rent finansielt, innkjøpsrabatten endrer ikke den
faktiske anbudsprisen, så kommunenes innbyggere vil ikke betale mer for
miljøvennlig asfalt enn den prisen entreprenøren opprinnelig ga i anbudet. Men
entreprenøren gis en velfortjent konkurransefordel av å levere asfalt med
redusert CO2-utslipp.

Offentlige innkjøp av bygg og infrastruktur har i en årrekke honorert
entreprenører som kan hjelpe dem å levere prosjekter med høye
miljøambisjoner, for eksempel ved å levere utslippsfrie- eller fossilfrie
byggplasser. Nå er tiden for lengst inne til at også asfaltbransjen i høyere grad
måles på kvalitet, miljø og kompetanse, i tillegg til pris. Det gir økt innovasjon,
der entreprenører med evne og vilje til å levere produkter med høy kvalitet
utvikler bransjen.

Målet for kommunale innkjøpere bør være å tvinge frem en raskest mulig
transformasjon i asfaltbransjen. Med bakgrunn i våre erfaringer i Norge og på
tvers av de nordiske landene ønsker vi å bidra til dette, og vi ønsker
konkurranse på like vilkår. Bruk av klimakriterier i innkjøpene er en måte å
gjøre dette på.

Konkurransen er tøff, og entreprenørene alltid må regne skarpt for å vinne.
Ofte er derfor det tilbudet med lavest klimaavtrykk også det med lavest pris.
Ved innføring av klimakriterier i innkjøpene premieres de langsiktige aktørene
som har vilje og evne til å investere i utslippsreduserende teknologi og energi.
Det er vinn-vinn for samfunnet og for asfaltbransjen.

Les også

Forsiden akkurat nå