Finn Aasmund Hobbesland, er direktør for planprosesser og samfunnskontakt
Finn Aasmund Hobbesland, er direktør for planprosesser og samfunnskontakt (Foto: Thor Søndenaa)

Hvorfor bruker du sommeren til å snakke ned Nye Veier, Kjell Inge Davik?

«Nye Veier er en del av løsningen. Jeg håper at et omorganisert Statens vegvesen også blir det.»

Nye Veier fikk et svært tydelig oppdrag. Vi skulle få mer vei for pengene og utvikle et helhetlig hovedveinett for å bygge sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner. Et oppgradert helhetlig hovedveisystem som styrker næringslivets konkurranseevne, bedrer trafikksikkerheten, reduserer reisetidene og gir forutsigbar fremkommelighet for alle som ferdes på veiene i Norge.

Du har rett i at utbygging av riksvei har vært stykkevis og delt og du legger skylden for dette på politikerne. Jeg tillater meg å minne om en annen viktig årsak til at det har vært vanskelig å planlegge effektiv veibygging. Kostnadsutviklingen har vært ute av kontroll. NTP 2018-2029 (side 61) dokumenterer at kostnadene på statlig veibygging steg med 40 % på fire år. Det var behov for å gjøre noe.

Nye Veier er en del av løsningen. Jeg håper at et omorganisert Statens vegvesen også blir det.

Du skriver at det er Statens vegvesen som har planlagt de fleste av veiene som nå bygges ut. Det er «halve historien, og knapt nok det». Det har vært behov for å gjøre omfattende endringer i nesten alle planene som Nye Veier har overtatt fra Statens vegvesen.

Men kommunene har stilt sporty opp, og sammen har vi klart å redusere kostnadene og øke nytten for veibrukeren og samfunnet.

Nye Veier dokumenterer resultater. Da Nye Veier ble opprettet fikk Statens vegvesen i oppdrag av Samferdselsdepartementet å regne ut hva det ville koste å bygge ut vår oppstartportefølje. Nye Veier måler resultatene mot dette. Vårt mål er å redusere kostnadene i våre utbyggingsprosjekter med 20%. I praksis betyr det at samfunnet får 30 mrd. kroner som kan gå til mer helhetlig veibygging andre steder.

Måling er viktig, og vi blir inspirert av at Statens Vegvesen har satt seg mål om å redusere kostnadene med 25% i neste NTP-periode. Konkurranse virker.

Vi gleder oss til å jobbe sammen med utbyggingsdivisjonen i Staten vegvesen for å fortsette det helt nødvendige arbeidet med å effektivisere norsk veibygging.

Når det gjelder rv. 4 konkret, har Nye Veier vært tydelige på at det må gjennomføres en helhetlig utbygging av hele strekningen fra Oslo til Mjøsbrua. Vi registrerer at utbyggingsdirektør Davik legger skylda på regionens politikere for at det ikke har vært mulig å tenke helhetlig om rv. 4 før nå.

Du skriver, Kjell Inge Davik, at Nye Veier setter streker på et kart. Veiutbygging må skje med et langsiktig mål og da er streker på et kart viktig. Som veiplanleggere må vi arbeide sammen med lokale og regionale politikere og myndigheter for å utvikle gode prosjekt.

Våre analyser viste tidlig at det gir god nytte for samfunnet å utvikle et helhetlig veisystem også på vestsiden av Mjøsa, men vi møtte sterk motstand fra Statens vegvesen på våre nye tanker. Allerede i oppstartsåret 2016 begynte vi å bruke verdianalyse som metode for å øke nytten for veibrukeren og samtidig redusere kostnadene. Går det å si velkommen etter?

Finn Aasmund Hobbeslands innlegg er en direkte kommentar til denne meningen av utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen tidligere i sommer.

Forsiden akkurat nå