3D Felt er tilrettelagt slik at brukerne kan jobbe papirløst direkte på problemstillinger uten tap av informasjon mellom kontor og felt.
3D Felt er tilrettelagt slik at brukerne kan jobbe papirløst direkte på problemstillinger uten tap av informasjon mellom kontor og felt.

Med nettbrett og 3D i felt

På prosjektet med ny E16 over Filefjell tester de ut mobilløsningen Gemini 3D Felt for første gang. Det innebærer at arbeiderne nå kan ta prosjektet i 3D ut med på anleggsplassen.

Geomatikerne som sitter på ressursavdelinga bruker Gemini Terreng og Entreprenør til å tolke og kontrollere veidata, og for å sammenligne målebrev fra entreprenøren opp mot innmålte data.

Ute finner vi teknisk byggeleder (betong) Harald Berstad og et par kollegaer med hvert sitt nettbrett. På dette prosjektet tester de nemlig ut mobilløsningen Gemini 3D Felt for første gang.

3D Felt ble tatt i bruk da arbeidet hadde kommet rundt halvveis på tredje parsell og planen er å bruke den fullt ut på den siste.

- Vi på prosjektet som har testet programmet, har et mål om å få inn lisenser i vegvesenet for å fortsette å bruke 3D Felt, da vi ser nytten av det, sier Berstad. Målet vårt er at alle kontrollingeniører og byggeledere skal kunne bruke løsningen på fjerde og siste parsell, da vil vi også prøve ut løsningen for å dokumentere enkelte av våre stikkprøvekontroller, for eksempel på kummer og stikkrenner.

Hvorfor 3D Felt?

En mobil løsning for entreprenørbransjen var lenge etterspurt og Powel lanserte Gemini 3D Felt våren 2015. Løsningen har den samme velkjente basis som kontorversjonen av Gemini Terreng & Entreprenør og lar deg arbeide direkte i originale prosjektdata og modeller fra Gemini. Kort fortalt kan du ta med deg prosjektet i 3D ut på anleggsplassen.

3D Felt er tilrettelagt slik at våre brukere kan jobbe papirløst direkte på problemstillinger uten tap av informasjon mellom kontor og felt. Hendelser, bilder og annen informasjon kan registreres direkte fra anleggsplassen. Powel presenterte løsningen for første gang på Gemini Brukerkonferanse i 2015 og en av Berstads kollegaer fikk med seg denne nyheten.

- Vi hadde allerede gått til innkjøp av nettbrett for å bruke til lesing av tegninger på prosjektet, sier Berstad. En kollega hadde hørt om 3D Felt på brukerkonferansen, og vi bestemte oss for å teste ut programmet for å få mer nytte ut av nettbrettene.

Enklere uten papir

Veien over Filefjell har fra gammelt av vært den viktigste veien mellom øst og vest og arbeidet her skal skape en sikrere og bedre transportåre mellom Øst- og Vestlandet. På det høyeste ligger veien på rundt 1000 meter over havet og oppe på høyfjellet kan været ofte være en utfordring.

- Nettbrettene har vist seg å fungere i regn, vind og kulde, det er kjekt på høyfjellet der det kan være utfordrende med bruk av papirtegninger i perioder. Nettbrett er enkelt å ta med seg ut, og da har du det meste av data du trenger for å få jobben gjort. Du trenger ikke ta med papirtegninger og du unngår å glemme noe. I tillegg er nettbrettet både kamera og notatblokk.

Tverrprofilfunksjonen knytta mot GPS har vært spesielt interessant forteller Berstad, den har forenklet og utvidet deres muligheter til å utføre kontroller og ta avgjørelser ute i felten.

- Man kan ha med seg nesten ubegrenset med tverrprofiler fra ulike modeller og med stor utstrekning i stedet for å være begrenset til for eksempel A3, og man slipper å bla gjennom en perm med papirutskrifter. Tverrprofilfunksjonen i programmet er spesielt god i forhold til det vi vanligvis tar ut av tverrprofiltegninger fra VIPS, og det er nyttig å se kummer, stikkrenner, veimodeller og konstruksjoner i 3D i forhold til terrenget. Tverrprofilfunksjonen har jeg ikke sett på lignende program hittil.

Riktig tverrprofil finner du enkelt i 3D Felt, trykk på en knapp og du får profilen du står i. Med GPS koblet til kan du måle inn punkt og linjer med posisjon og litt informasjon og eventuelt et bilde. Denne informasjonen kan så sendes direkte på e-post til byggeledelsen, de som jobber med prosjektering, eller til entreprenøren.

Av andre nytteverdier nevner Berstad at de har sett at 3D Felt kan være et godt verktøy for å kontrollere konstruksjoner. De har allerede brukt Gemini til å vurdere innmålte data fra entreprenøren opp mot det som er prosjektert i avviksmelding, og har oppdaget avvik på prosjektering mellom konstruksjon og veimodell på en kulvert. Så lenge en passer på å ikke bruke GPS til innmåling og utsetting av kritiske punkt, går dette greit. Bilder sammen med manuelle målinger og en posisjon kan hjelpe prosjekterende eller ledelsen til å ta riktige avgjørelser uten å være fysisk til stede.

Vellykket testperiode

- I vårt tilfelle fikk vi i testperioden lagt inn veimodell og terrengmodell, i tillegg til punkt og linjer for kummer og stikkrenner, og tegnet opp 3D-oppriss av konstruksjoner. Vi har sett at programmet fungerer til å hente fram prosjektdata og innmålinger ute i felt, og vi kan bruke det til å kontrollere og dokumentere. Til neste parsell har vi laget en intern 3D-modell i Gemini av prosjektet med alle veier, konstruksjoner og enkelte sosi-data med ortofoto, og håper å få god nytte av det til befaringer med for eksempel grunneiere. Fullstendige modeller kan være tunge å laste inn, avhengig av utstyrskraft, hos oss går det bra. Vi vil lage enklere arbeidsmodeller i tillegg.

Berstad er godt fornøyd med sin erfaring så langt, og mener 3D Felt er spesielt nyttig om man har folk med interesse og kunnskap til å virkelig utnytte funksjonene som finnes. 

Forsiden akkurat nå