Måtte iverksette strakstiltak for å redde omkjøringsveien

Fylkesvei 30 i Østerdalen: 

Måtte iverksette strakstiltak for å redde omkjøringsveien

Å være omkjøringsvei når staten må stenge sine veger ved ombygging eller ulykker, har sin pris.

Det erfarte Innlandet fylke i vår, da Statens vegvesen måtte stenge riksvei 3 nord i Østerdalen, og i stedet lede trafikken på fylkesvei 30 mellom Rena og Tynset.

Som fylkesveier flest har også denne veien vært av varierende kvalitet, og med kraftig økning i trafikkmengden midt i vårløsningen, måtte det går galt.

I tillegg til full masseutskifting på vegkroppen enkelte steder, er det grøfting og drenering som har hatt hovedfokus på oppgraderingen av fylkesvei 30. Foto: Innlandet fylkeskommune

– Ja, på deler av strekningen ble veien rett og slett kjørt helt sund. Asfalten gikk i oppløsning, og det så enkelte steder ut som en potetåker, forteller byggeleder for driftskontraktene i området for Innlandet fylkeskommune, Kjetil Strømshoved.

Han må i etterkant bare konstatere at noen form for kompensasjon for å være avlastningsvei har de måttet se langt etter.

Utført innenfor driftskontrakten

– Selv om det på sikt var planlagt en oppgradering av fylkesvei 30, måtte vi i løpet av 14 dager snu oss rundt for å få reparert de ødelagte parsellene på den 45 kilometer lange strekningen mellom Bergset i Rendalen og Brekka i Tynset.

For å komme raskt i gang ble utbedringene utført som en del av driftskontrakten med Gjermundshaug Anlegg har med fylkeskommunen i dette området.

Kjetil Strømshoved er byggeleder for driftskontraktene i området for Innlandet fylkeskommune.

– Det er utført punktvise utbedringer der tilstanden var dårligst, og det dreier seg første og fremst om massutskifting i veikroppen, grøfting, bytting av til sammen 15 stikkrenner. I tillegg har vi dypstabilisert til sammen 8,2 kilometer. Denne jobben ble utført i tre omganger, først fresing av den gamle asfalten, innfresing av et lag på om lag ti centimeter 0-45 mm pukk, samt en siste omgang med innfresing av bitumen. Så til slutt ble det lagt et lag med ny asfalt.

Effektiv ressursbruk

Kjetil Strømshoved forteller at massene fra utskiftingen i vegkroppen er blitt brukt til fyllmasser i skråninger og grøfter. 

Fakta om

Utbedring av fylkesvei 30 Brekka–Bergset

Tiltak: masseutskifting, dypstabilisering og grøfting

Lengde: 45 km

Kostnad: 34 millioner kroner

Entreprenør: Gjermundshaug Anlegg

Byggherre: Innlandet fylkeskommune

– Dette har flere fordeler. Det gir økonomiske besparelser ettersom alternativet var å frakte massene bort fra området. Å spare transport er også miljøvennlig. At massene er brukt i grøftene og skråninger bidrar også til å lette vedlikeholdet av dem senere. Bare fire-fem lass av de gamle massene er blitt kjørt bort, forteller han.

Fylkeskommunen planlegger å fortsette oppgradere strekningen også til neste år, forutsatt prosjektet får penger i den kommende langtidsplanen.

Veidekke utførte dypstabiliseringen på til sammen 8,2 kilometer av veien. Foto: Innlandet fylkeskommune

Forsiden akkurat nå