Nå har Metso begynt å produsere deler med 3D-trykking

Nå har Metso begynt å produsere deler med 3D-trykking

Har produsert de førte delene til ventiler ved hjelp av den nye og revolusjonerende produksjonsmetoden.

 

Metso har levert de første ventiler produsert med 3D-printing fra sin fabrikk i Helsingfors. Ventilene, som er laget i stål, og teknikken tillater løsninger som ikke er mulig å få til ved vanlig mekanisk produksjon, ifølge Metso.
 
-Vi er i forkant med å bruke 3D-printing i ventilprogrammer, og begynte å teste ut egnetheten med 3D-teknologien for metallkomponenter for mange år siden. Vi har definert og prototypisert flere konsepter der 3D-trykte komponenter kan gi helt nye løsninger av ventilytelse sammenlignet med til komponenter produsert med tradisjonelle metoder, sier Jukka Borgman, direktør for teknologiutviklingen i Metso.
 
 - 3D-utskrifter gir nye egenskaper kun kan implementeres ved hjelp avdenne produksjonsmetoden. For enkelte produkter kan en storfordel for kunden være svært rask leveringstid, sier Jani Puroranta, Metsos sjefdirektør.

3D-utskrift eller 3D-printing 

er en produksjonsteknikk der tredimensjonale objekter bygges opp lag for lag ved hjelp av et skriverhode. Utskriften av hvert lag kan minne en del om todimensjonal blekkutskrift. 3D-utskrift er ikke blant de hurtigste tilvirkningsteknikkene, men er veldig fleksibelt. Derfor brukes det spesielt mye til å lage prototyper, modeller og gjenstander som produseres i små kvanta.


3D-trykte deler og tilhørende metodologiske undersøkelser er en del av et bredere digitaliseringsprosjekt hos Metso. I tillegg til produksjon av ventilkomponenter, bruker Metso allerede 3D-utskrift som produksjonsverktøy for å lage alt fra produkter til pukk- og gruveindustrien,  til forbruksvarer.

Forsiden akkurat nå