Det første spadestikket for Sotrasambandet ble gjennomført i dag i form av en sprengsalve. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk æren av å utløse den første salven.: (Foto:  Kristoffer Rød-Lindberg/Samferdselsdepartementet)
Staren på byggingen av Sotrasambandet var både våt og kald, på ekte Vestlands vis. (Foto: Sunniva Seterås, Statens vegvesen)
Representanter fra byggherren Statens vegvesen, ordførere fra berørte kommune stilte opp sammen med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. (Foto: Sunniva Seterås, Statens vegvesen)
Ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik, sammen med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. (Foto: Sunniva Seterås, Statens vegvesen)
Prosjektet inkluderer ny firefelts bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelvei. (Illustrasjon: Baezeni)

Markerte første spadetak for Sotrasambandet

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tok det første offisielle spadetaket for OPS-prosjektet.

– Sotrasambandet er et stort og viktig veiprosjekt for Bergensregionen, som vil gi bedre framkommelighet for bilister, kollektivtrafikk, og for gående og syklende, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Dette skal bygges i Sotrasambandet. Illustrasjon: Sotra Link

Det skal ha ljomet godt i store deler av Øygarden i dag da Vegvesenet markerte den offisielle starten på riksvei 555 Sotrasambandet med en sprengsalve i det som skal bli den nye Kolltveittunnelen.

– Det er alltid en glede å ønske velkommen til det første spadetaket. Vestlandet trenger gode og effektive veisystem, og vi er fornøyd med at dette komplekse prosjektet nå offisielt er i gang, sa utbyggingsdirektør i Statens vegvesen Kjell Inge Davik.

Store forventninger

Det er store forventninger til prosjektet. Særlig er Øygardenordfører Tom Georg Indrevik entusiastisk rundt potensialet den nye veien innebærer for kommunen.

– Vi har ventet på dette sambandet i mange år. Det har vært forberedende arbeid med Sotrasambandet en stund, og gravemaskinene er i sving. Nå gleder vi oss stort over at arbeidet med sambandet bokstavelig talt skyter fart. Realisering av Sotrasambandet er helt avgjørende for å utvikle kommunen Øygarden, sa ordfører Tom Georg Indrevik .

OPS-selskapet Sotra Link er i gang med arbeid på flere steder på strekningen. Utover våren blir det mye folk i arbeid på anlegget, som skal stå ferdig i 2027.

Les også

Forsiden akkurat nå