Dette er fergekaia på Mannheller. Her kommer det en 90 meter lang liggekai. Nå den er på plass, slipper fergene å kjøre til Kaupanger hver natt.
Dette er fergekaia på Mannheller. Her kommer det en 90 meter lang liggekai. Nå den er på plass, slipper fergene å kjøre til Kaupanger hver natt. (Foto: Wikimedia)

Mannheller og Fodnes klargjøres for el-ferger

Fergekaiene på Mannheller og Fodnes i Sogn skal bygges om i forbindelse med overgang til elektrisk drift. De som vil ha den jobben, må gi anbud innen 27. februar.

Arbeidet blir ikke så omfattende som andre steder hvor det skal legges til rette for elektrisk drift. Tilleggskaiene er lange nok og fergekaibruene er brede nok for de nye båtene. Den største oppgaven blir å bygge ny liggekai for fergene på Mannheller.

Sambandet inngår i riksveg 5. Om dagen går det to ferger. Det er avgang fra hvert anløpssted hvert 20. minuttt. Om natten går det bare én ferge som har avgang en gang i timen. Den som ikke er i bruk om natten, må ligge i Kaupanger.

Dette er ikke en framtidsrettet løsning. Fra og med 2020 skal minst 80 prosent av energien til drift av fergene være el-kraft, men det er ikke mulig til å lade fergene i Kaupanger. Den nye liggekaia på Mannheller, som blir 90 meter lang, løser det problemet.

En annen oppave er å utvide tilleggskaiene på begge sider av fjorden slik at det blir plass til ladetårnene som trengs når de elektriske fergene settes inn. Ladetårn er nødvendig for å overføre nok strøm i løpet av den korte tiden fergene ligger til kai. Overføring med kabel går ikke. Det tar for lang tid.

Det skal også tilrettelegges for strøm på begge fergekaiene, og det skal gjøres mindre tilpasninger ved oppstillingsplassene. På Mannheller skal skal kapasiteten for vannforsyningen utvides. Det er nødvendig når fergene ikke lenger kan fylle vann i Kaupanger.

Anleggstiden blir 10 måneder.

Forsiden akkurat nå