Vegtilsynets uttalelse er basert på undersøkelser av 18 ettløpstunneler (over 1000 meter) som har krav til ventilasjonsanlegg.
Vegtilsynets uttalelse er basert på undersøkelser av 18 ettløpstunneler (over 1000 meter) som har krav til ventilasjonsanlegg. ( )

Manglende oversikt over tilstanden til ventilasjonsanleggene i tunneler

Statens vegvesen etterlever ikke i tilstrekkelig grad krav til drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

Ved brann i en ettløpstunnel kan ventilasjonsanlegg være avgjørende for redningen ut av tunnelen. For å være sikker på om ventilasjonsanlegget fungerer ved eventuell brann, er det viktig at nødvendig drift og vedlikehold blir utført.

Vegtilsynet har undersøkt 18 ettløpstunneler (over 1000 meter) med krav til ventilasjonsanlegg. 

Tilsynssaken viste at Statens vegvesen:

  • ikke har utarbeidet instrukser som beskriver hvordan drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegget i den enkelte tunnel skal utføres 
  • ikke har dokumentert at det er utført nødvendig drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg i tunnelene.
  • Vegtilsynets vurdering er at Statens vegvesen ikke har tilstrekkelig oversikt over tilstanden på ventilasjonsanlegg.
Les også

Forsiden akkurat nå