Manglende beredskapsplaner for vegene i nord

Manglende planverk gjør at Statens vegvesen, Region nord ikke har sikret god nok beredskap for værutsatte strekninger, mener Vegtilsynet i ny rapport.

Fra E6 ned fra Saltfjellet mot Rognan.
Fra E6 ned fra Saltfjellet mot Rognan. Foto: Jon Hauge
Redaksjonen Våre Veger
22. des. 2016 - 13:29

Målet med tilsynet var å undersøke om Statens vegvesen, Region nord, utarbeider beredskapsplaner for værutsatte strekninger i samsvar med krav.

Funn i saken var at regionen mangler en regional trafikkberedskapsplan. En slik plan skal blant annet beskrive roller, ansvar og grenseflate mot andre aktører, samt oversikt over hvor en finner de lokale beredskapsplanene. Den skal også beskrive rutiner for å håndtere brudd i kommunikasjon til tekniske system og rutiner for å håndtere utfall av telenettet. Krav om å utarbeide en slik plan er fra mai 2015.

 

Beredskapsplaner manglet

Alle de værutsatte strekningene Vegtilsynet undersøkte manglet beredskapsplaner eller hadde ufullstendige beredskapsplaner. Planene skal blant annet beskrive organisering, varslingslinjer og utstyr- og ressurssituasjon, og danne grunnlaget for en god krisehåndtering. Planene skal baseres på ROS-analyser. To av de fire strekningene manglet slike ROS-analyser.

Når det gjelder lokale instrukser som skal beskrive hvordan håndtering av midlertidig stengning og kolonnekjøring skal utføres, er disse utarbeidet i samsvar med krav for tre av de fire værutsatte strekningene. Disse er derimot ikke knyttet opp mot overliggende planverk.

 

Kan bety fare for liv og helse

Vegtilsynet mener at Region nord ikke har sikret oversikt gjennom regional trafikkberedskapsplan og ikke har sikret god nok beredskap for å håndtere hendelser på værutsatte strekninger.

Konsekvensen kan være at det ikke blir iverksatt tiltak ved kritiske situasjoner og at det i ytterste konsekvens oppstår fare for liv og helse.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.