TUNNELER

Mangfoldig prosjekt: Seimsdalstunnelen skal bli dobbelt så stor etter rehabilitering

Dagens kjørebanebredde: 5,5 meter. Nå skal den få ny profil: T10,5!

Østre portal av Seimsdalstunnelen.
Østre portal av Seimsdalstunnelen. Foto: Google Maps
23. juni 2020 - 14:23

Seimsdalstunnelen ligger mellom Årdalstangen og Seimsdalen i Årdal kommune, innerst i Sognefjorden.

Tunnelen er 1515 meter lang, og ble åpnet i 1962.

Den er ikke så romslig: Dagens kjørebanebredde er på rundt 5,5 meter, og den er skiltet med maksimal høyde på 3,3 meter.

Tunnelen går vestover fra Årdalstangen. Illustrasjon: Vestland fylkeskommune

Men veieier Vestland fylkeskommune har planlagt at en tilnærmet splitter ny tunnel skal stå ferdig tidlig i 2023.

Da skal Seimsdalstunnelen være utvidet til profil T10,5 med gang- og sykkelvei, og de tilstøtende delene av fylkesvei 5633 skal være utbedret. Rundt 200 meter vei på Årdalsiden og 500 meter på den andre siden er inkludert i prosjektet.

Les også

Masseoverskudd blir rasvoller

Prosjektet har et masseoverskudd, og det blir lagt til rette for et sjødeponi og et landdeponi. Prosjektet skal levere masser til rasvoller flere steder på Årdalstangen, og også til en rasvoll i Seimsdalen.

Byggherren legger opp til at det skal bli et bergrom midt i tunnelen, slik at entreprenøren kan drive fra flere stuffer.

Vestre portal på Seimsdalstunnelen. Overdekningen er dårlig til høyre ut mot fjorden. Foto: Google Maps

Tunnelen skal i hovedsak utvides på venstre side sett i stigende profil (vestover fra Årdal). De siste 200 metrene må drives på høyre side på grunn av manglende overdekning på venstre side. Byggherren beskriver at entreprenøren her må påregne forsiktig driving og ekstra sikringstiltak. Høyspent- og fiberkabler må flyttes over i ny grøft før de siste 200 meterne av tunnelen kan drives.

Entreprenøren skal sette opp to tekniske bygg i tunnelen, samt et tilsvarende bygg i dagen.

Les også

Mye rassikring

På Seimdalssiden er det et fanggjerde som må flyttes og forlenges i begge ender. Fanggjerdet på den andre siden skal også forlenges.

Entreprenøren må også belage seg på å gå tungt inn i ei steinur på Seimsdalssiden. Den skal jordnagles og det skal plasstøpes betongbjelker.

Tunnelen skal være trafikkert under hele anleggsperioden. Denne fylkesveien er den veiforbindelsen som Seimsdalen (rundt 440 innbyggere) har med utenverdenen.

Noen prosjekterte hovedmengder i dette oppdraget:

  • Tunnelsprengning: 97.000 fm3 over 1515 meter
  • Fjellskjæring i dagen: 12.500 fm3
  • Massetransport land: 60.000 fm3
  • Massetransport sjødeponi: 64.700 fm3
  • Vei inkludert gang- og sykkelvei: 730 meter
  • Natursteinsmurer: 3000 m2
  • Sikring av ur: 60 stk. permanente selvborende injeksjonsstag, 60 m3 sprøytebetong og 6 betongbjelker
  • Sikringsbolter: 9600 stk.
  • Sprøytebetong ved og bak stuff: 4600 m3
  • Vann og frostsikring: 1500 m2

Vestland fylke angir at tre tunneler skal rustes opp på fylkesvei 53 rundt Årdalstangen samtidig med Seimsdalstunnelen. Entreprenøren må dermed regne med noe tilpassing av anleggsdrift, samt koordinering og avklaring mot tunneloppgraderingsprosjektet, særlig med tanke på trafikkavvikling.

Ljoteli-kontrakten på fylkesvei 53 er godt i gang, og kan hende er den omstridte kontrakten om tre andre tunneloppgraderinger ved Årdal også i gang etter hvert.

Frist for ferdigstillelse av Seimsdalstunnelen er 31. mars 2023. Byggherren har lagt opp til 32 måneders drift, noe som tilsier start i august i år, men det skal vel mye til. Fristen for å gi tilbud på oppdraget er nemlig satt til 26. august.

Det blir tilbudskonferanse på Årdalstangen 30. juni.

Les også

 
Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.