Det bygges stadig nye, større og bredere veier i Norge. Men Statens vegvesen har dårlig kontroll med alle milliardene som årlig brukes til veibyggingen, noe som gir høy risiko for misligheter, fastslår Riksrevisjonen i en ny rapport. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Det bygges stadig nye, større og bredere veier i Norge. Men Statens vegvesen har dårlig kontroll med alle milliardene som årlig brukes til veibyggingen, noe som gir høy risiko for misligheter, fastslår Riksrevisjonen i en ny rapport. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix (Bilde: Pedersen, Terje)

Mangelfull kontroll av 40 milliarder vegkroner

Det er høy risiko for misligheter i Statens vegvesen. Kontrollen med milliardutbetalinger til nyanskaffelser er altfor dårlig, mener riksrevisor Per-Kristian Foss.

Oslo (NTB-Bibiana Piene): – Det er illevarslende at internkontrollen er så svak i en så stor etat som Statens vegvesen, sier Foss til NTB.

Statens vegvesen er en av de største innkjøperne i Norge med årlige anskaffelser på over 40 milliarder kroner. I 2013 utgjorde anskaffelsene rundt 80 prosent av omsetningen.

Onsdag la Riksrevisjonen fram en rapport som viser store svakheter i de interne kontrollmekanismene i Statens vegvesen og brudd på regelverket:

* Innkjøp er ikke blitt konkurranseutsatt, slik loven krever.

* Anskaffelser er ikke protokollført. Det gjør det svært krevende å kontrollere innkjøpene.

* I over halvparten av de undersøkte tilfellene hadde bedrifter som leverte varer, ikke levert skatteattest.

* 40 prosent av de ansatte vet ikke hvor de skal henvende seg i varslingssaker.

 

Bak fasaden

Ifølge Foss viser rapporten at selv bak en flott og imponerende fasade et det stor risiko for mislighold. Vegvesenet har rundt 7.000 ansatte, og over 6.000 av dem har fullmakt til å foreta anskaffelser, ifølge Riksrevisjonens rapport.

– Etaten har et godt formelt rammeverk, men kontrollen er ikke god nok. Dette gir risiko for misligheter, sier han.

– Det er særlig alvorlig at det ikke er avkrevd skatteattest ved store innkjøp. Vi snakker jo om en bransje som har et ganske betydelig innslag av ulovlig virksomhet som svart arbeid, påpeker han og sender følgende melding til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen:

– Pass opp, her kan det skje ting du ikke liker.

 

Dårlig fra departementet

Ifølge prosjektleder Eirin Fremstad er det en alvorlig svakhet at etaten selv i liten grad har tatt høyde for risikoen.

– Dette må det gjøres noe med, fastslår hun og peker på at også eksterne krefter kan «snyte» Vegvesenet gjennom overfakturering eller å ta betalt for varer som ikke er levert.

Heller ikke Samferdselsdepartementet har forvisset seg om at internkontrollen i Vegvesenet er god nok.

– Departementet burde ha fulgt opp kvaliteten på internkontrollen med anskaffelser vesentlig bedre, sier Foss. (©NTB)

 

Forsiden akkurat nå