Slik vil riksveg 70 se ut om et par år. Før man kommer så langt, blir det et betydelig masseuttak. Ikke mindre enn 151 000 kbm skal sprenges for 3,8 km veg.
Slik vil riksveg 70 se ut om et par år. Før man kommer så langt, blir det et betydelig masseuttak. Ikke mindre enn 151 000 kbm skal sprenges for 3,8 km veg. (Bilde: Statens vegvesen)

Mange vil utbedre riksveg 70

Vegvesenet har fått 10 anbud på utbedring av 3,8 km av riksveg 70 på Nordmøre. Det laveste er gitt av Johs J Syltern fra Åfjord. Det er på 80,9 millioner kroner.

Det er dyp uenighet mellom entreprenørene om hvor mye de skal ta for jobben. Det høyeste anbudet er på 135 mill. Ingen anbud ligger mellom 100 og 117,8 mill.

Et arbeidsfellesskap mellom Mekvik Maskin fra Kristiansund og Vatn Maskinstasjon fra Tingvoll ligger like bak lederen med et anbud på 81,2 mill.

Nr. tre er BL Entreprenør fra Trondheim med 83,1 mill., fulgt av Gjermundshaug Anlegg fra Alvdal (84,8 mill.), Bertelsen & Garpestad fra Egersund (99,3 mill.) og K. A. Aurstad fra Ørsta (99,9 mill.).


Alt er dårlig

Strekningen som skal utbedres går mellom Saghøgda og Håkkåssaga i Tingvoll kommune. Her har riksveg 70 dårlig standard. I tillegg til liten bredde og dårlig geometri har vegen dårlig bæreevne. Det medfører telehiv og dårlige kjøreforhold vinter og vår.

Vegen skal i hovedsak følge dagens trasé når den blir utbedret. Ny vegbredde inkludert skuldre blir 8,5 meter.  Langs 880 meter av vegen skal det legges gang/sykkelveg parallelt med kjørebanen.

Foruten vegbygging omfatter entreprisen legging av 900 meter vannledning og 1 800 meter avløpsledning for Tingvoll kommune. En del bygninger skal rives - mest hytter og skur - og et nedlagt avfallsdeponi skal saneres.


Ny utlysning ved årsskiftet

Nåværende riksveg 70 har like dårlig standard mellom Håkkåssaga og Meisingset. Den strekningen er 5,5 km lang. Vegvesenet tar sikte på å utlyse utbedring av den rundt årsskiftet.

Den viktigste årsaken til at utbedring av riksveg 70 er delt i to entrepriser er at reguleringsplanen for den ene strekningen ikke ble klar tidsnok. I november 2018 skal begge strekningene være utbedret.

De totale omkostningene for prosjektet er beregnet til 500 millioner kroner. Utgiftene dekkes med ordinære riksvegmidler.

Forsiden akkurat nå