Fra fjellsidene rundt Nordneset i Kåfjord faller det stein og snø flere ganger i året. Høsten 2018 blir denne strekningen fjernet fra vegnettet.
Fra fjellsidene rundt Nordneset i Kåfjord faller det stein og snø flere ganger i året. Høsten 2018 blir denne strekningen fjernet fra vegnettet. (Bilde: Google)

Mange vil ha elektrojobben i Nordnestunnelen

Ikke mindre enn 9 firmaer har meldt sin interesse for elektroinstallasjonene i Nordnestunnelen i Troms. Det laveste anbudet er gitt av det engelske selskapet VVB Engineering Ltd. Det er på 33,79 millioner kroner.

De øvrige anbyderne er:

Mesta                                          35,14 mill.
ABOT                                           38,37 mill.
ONE Nordic Kraftmontasje     39,65 mill.
Aldesa                                        40,90 mill.
El-installatøren Harstad          45,51 mill.
Infratek                                      46,74 mill.
NRC Rail                                     49,15 mill.
BMO Elektro                             49,56 mill.

Byggeleder Bjørn Mannsverk i Region nord er veldig godt fornøyd med opplsutningen om konkurransen. Han er også fornøyd med prisnivået som er omtrent som ventet.

Nordnestunnelen inngår i E6 gjennom Kåfjord kommune i Nord-Troms. Den er 5 810 meter lang. Entreprisen omfatter levering og montering av alt elektroutstyr i tunnelene og 884 meter veg i dagen. En 102 meter lang bru over Manndalselva inngår i dagsonen.

Føringsveger for kabler, tekniske bygg og fundamenter for veglys er ikke med i denne entreprisen. Det blir tatt i hovedentreprisen.

Tunnelen blir drevet og sikret av et arbeidsfellesskap mellom det sveitsiske firmaet Marti og det islandske ÍAV. Den skal åpnes for trafikk annet halvår 2018, trolig i oktober. Da blir en rasfarlig del av E6 helt stengt, mens andre deler av gamlevegen blir bevart for å gi adkomst til bolighus.

Omleggingen fører også til at E6 blir 8 km kortere enn nå.

Forsiden akkurat nå