Her langs fylkesvei 614 Breivika-Svelgen skal den nye gang- og sykkelveien komme.
Her langs fylkesvei 614 Breivika-Svelgen skal den nye gang- og sykkelveien komme. (Foto: Google Maps)

Gang- og sykkelvei langs fylkesvei 614

Mange vil bygge ny gangvei i Bremanger, men en er mye billigere enn resten

Nystartet  firma fra Bergensdistriktet klasker til.

Firmaet Hordaland Entreprenør er nyregistrert så sent som i 2018, men har slått til med et svært lavt tilbud på byggingen av ny gang- og sykkelvei på fylkesvei 614 i Bremanger i Nordfjord.

Da tilbudene nylig ble åpnet var det hele ni firmaer som hadde gitt tilbud, og Hordaland Entreprenørs tilbud var nesten 10 millioner lavere enn nestemanns:

Entreprenør Tilbudspris i kr. eks. mva.
Hordaland Entreprenør 24.920.730
Contexo 34.427.635
Mesta 35.731.849
Kveen 35.953.396
Aurstad Tunnel 37.399.958
Entreprenørservice 40.827.426
Vassbakk & Stol 43.744.289
Magne Hafstad 44.787.010
Røyseth Maskin 46.940.365

NB: Som vanlig skal tilbudene kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

Prosjektet ble lyst ut i oktober. Vegvesenet skal bygge fortau og gang- og sykkelvei på strekningen Breivika-Svelgen på fylkesvei 614 i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane.

Strekningen er én kilometer lang. 600 meter av fylkesveilinjen på strekningen skal forskyves for å få plass til fortau og gang- og sykkelvei.

Byggetiden er satt til 18 måneder.

Les også

Forsiden akkurat nå