Sundbyveien bru er en fagverksbru som består av tre- eller stålstaver som koples sammen til et fagverk, som bærer brudekket.  Brua har et mellomliggende tverrspent limtredekke.
Sundbyveien bru er en fagverksbru som består av tre- eller stålstaver som koples sammen til et fagverk, som bærer brudekket. Brua har et mellomliggende tverrspent limtredekke. (Foto: Viken fylkeskommune)

Skal avklare om denne brua må rives eller bygges om

Viken fylkeskommune skal kartlegge om Sundbyveien bru, på fylkesvei 1590 i Dal i Eidsvoll, kan bygges om eller om det må bygges helt ny bru.

Trebrua som går over E6, og er én av de 14 fagverksbruene Statens vegvesen besluttet å stenge, etter at Tretten bru i Innlandet fylke falt ned i august 2022. 

Les også

Kompleks bru med flere utfordringer

Statens vegvesen bestilte grundige tekniske inspeksjoner av alle de 14 bruene som ble stengt, og for Sundbyveien bru ble det blant annet konkludert at det var behov forsterkningstiltak før Sundbyveien bru kunne gjenåpnes for trafikk. Denne begrensningen gjaldt trafikk både i ett kjørefelt og to kjørefelt over brua.

-    Sundbyveien bru en kompleks bru med flere utfordringer. Vi har samarbeidet med eksterne konsulenter for å vurdere tilstanden og eventuelle tiltak. Nå har vi kommet fram til at vi må i gang med et forprosjekt for å kartlegge detaljer knyttet til planbehov, om det kan gjennomføres utbedring eller en det er behov for en ny brukonstruksjon, samt kostnader, sier Birgitte Rodum, prosjektleder i Viken fylkeskommune.

Beklager ulempene

- Vi vet at omkjøringen er en belastning for trafikantene. Det er for tidlig å si noe om når en eventuell ombygging eller bygging av en helt ny bru kan skje, det vil vi få svar på etter at forprosjektet er gjennomført. Vi beklager derfor ulempene dette fører til, men sikkerheten til trafikantene er alltid viktigst, sier Rodum.

Videre understreker Rodum at de har vurdert å åpne for trafikk i et kjørefelt over brua med lysregulering, men på denne brua er ikke det forsvarlig før utbedring blir gjennomført.   

Årsaken til hvorfor Tretten bru i Innlandet fylke kollapset er ikke klar. Havarikommisjonens rapport etter hendelsen foreligger ikke ennå.

- Når Havarikommisjonens rapport om Tretten bru foreligger, vil den også være et viktig grunnlag for vurderingene om hva som bør gjøres med brua, sier Rodum. Foreløpig er det altså ikke mulig å angi et tidsaspekt for når ombygging eller bygging av helt ny bru kan ferdigstilles, slik at brua kan inngå i det ordinære trafikknettet igjen.

De foreløpige faglige anbefalingene er at det bør bygges ny bru, men dette vil et forprosjekt gå nærmere inn på. Etter at konklusjonen fra forprosjektet er klar, skal den til politisk beslutning/behandling. Det er antatt at forprosjektet kan starte før sommerferien, etter at konsulent er anskaffet. 

Det er ikke aktuelt å nedklassifisere Sundbyveien bru på grunn av trafikkmengden og bruas funksjon i veisystemet. Bruklassen til Sundbyveien bru er BK 10/60. Det innebærer at brua tåler 10 tonn aksellast og en totalvekt på inntil 60 tonn.

Les også

Forsiden akkurat nå