PROSJEKTER

Lyser ut Vestkorridorens største kontrakt: 2,3 kilometer ny E18 med seks kjørefelt

Med utlysingen av entreprisen E102 Fornebukrysset-Strand har realiseringen av E18 Vestkorridoren nådd en ny, stor og viktig milepæl, i følge Statens vegvesen.

Illustrasjon av framtidens E18. Bygging av nytt Fornebukryss (nærmest) og Stabekklokket (ca midt i bildet) inngår i entreprise E102 Fornebukrysset-Strand
Illustrasjon av framtidens E18. Bygging av nytt Fornebukryss (nærmest) og Stabekklokket (ca midt i bildet) inngår i entreprise E102 Fornebukrysset-Strand Illustrasjon: ViaNova
28. mars 2022 - 11:17

Kontrakten som nå er lyst ut omfatter prosjektering og bygging av totalt 2,3 kilometer ny E18 med 2x3 felt på strekningen Fornebukysset-Strand i Bærum kommune. På deler av strekningen er det i tillegg vekslingsfelter.

Av den totale E18-strekningen utgjør Høviktunnelen om lag 660 meter, med en bergtunnelandel på 440 meter.

Dernest omfatter kontrakten ny tverrforbindelse mellom Fornebu og Gjønnes. Dette gjelder Vestre Lenke fra Arenakrysset på Fornebu til entreprisegrensen i Gjønnestunnelen rett nord for Høviktunnelen.

Det skal også bygges ny hovedsykkelvei mellom Fornebukrysset og Strand som del av denne entreprisen. I tillegg inngår endringer av tilstøtende lokalveisystem med gang- og sykkelveier.

Les også

Mellom tre og fire milliarder kroner

Hovedarbeidene består av tunnel- og dagsoneanlegg, lokalveier, tette byggegroper, elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr, omlegging av teknisk infrastruktur, riving og veiomlegging samt komplettering og istandsetting. Rundt 60 større og mindre konstruksjoner og tekniske bygg inngår i anlegget.

Prislappen på arbeidene er antatt å lande på mellom 3,0 og 3,6 milliarder kroner.

Byggetiden er beregnet til å strekke seg fra sommeren 2023 til 2030, med åpning av E18-delen av prosjektet i 2028.

Klima og miljø vektes både i tildeling og gjennomføring

  Illustrasjon: Statens vegvesen

I tillegg til krav til organisering, teknisk gjennomføring og økonomi, har Statens vegvesen i utlysingen lagt vekt på ivaretakelse av ytre miljø og reduksjon av klimagasser. Blant annet er det et krav at det ferdige prosjektet skal gi lavere utslipp.

Det er også satt strenge klima- og miljøkrav til anleggsfasen, og det er stilt krav om CEEQUAL-sertifisering på minimum nivå «very good».

Statens vegvesen vil også gi bonus for gjennomføring av løsninger som reduserer klimagassutslippene ut over det leverandørene legger inn i sitt tilbud. 

Bygges som totalentreprise

Byggingen av Fornebukrysset-Strand skal gjennomføres som totalentreprise. Det innebærer at entreprenøren/leverandøren i sin avtale med byggherren (Statens vegvesen) tar på seg både prosjekteringen og byggingen.

Første del av konkurransen er prekvalifiseringen, som skal være ferdig i juni 2022. Prekvalifiseringen gir grunnlag for å velge ut tre leverandører som Statens vegvesen senere inviterer til å levere tilbud og delta i forhandlinger.

Planen er at Vegvesenet skal inngå kontrakt med leverandør sommeren 2023.

 

– Vi er glade for at vi nå har kommet så langt at vi kan lyse ut kontrakten på prosjektering og bygging av den mest omfattende og komplekse delen av prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta. I tillegg til de tekniske utfordringene i prosjektet, er det utfordringer blant annet knyttet til grunnforhold og det at vi bygger i tettbebygd område med en vei med årsdøgntrafikk på 90 000 kjøretøyer.  Jeg ser fram til å løse utfordringene sammen med vår framtidige leverandør, og jeg håper og tror på stor interesse og mange kvalifiserte tilbydere til den utlyste kontrakten, sier Kjetil Fløtre, som er prosjektleder for entreprise E102 Fornebukrysset-Strand.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.