E6 og rasteplassen ved Vårstigen skal skredsikres
E6 og rasteplassen ved Vårstigen skal skredsikres (Foto: Statens vegvesen)

Lyser ut jobb med skredsikring i Drivdalen

Statens vegvesen har lyst ut konkurranse om å bygge en fangvoll over E6 i Drivdalen i Oppdal.

Kontrakten omfatter etablering av en fangvoll på østsiden av E6 ved Vårstigen rasteplass i Drivdalen. Rasteplassen brukes både til parkering og rekreasjon, inkludert overnatting.

Les også

Ligger i Dovrefjell nasjonalpark

Hensikten er å beskytte E6 og Vårstigen rasteplass mot ras og steinsprang fra fjellsiden. Gjennomføringen og planleggingen av prosjektet farges av at anleggsområdet ligger i Dovrefjell nasjonalpark med kulturminner tett på. Fangvoll er valgt som tiltak fordi denne ansees mindre fremmed i terrenget enn et fanggjerde eller andre former for skredsikring ville fremstå. Vollen skal også gjennomgå revegetering (tiltak for å etablere ny vegetasjon på fyllinger) der topplaget fra området gjenbrukes, heter det på Vegvesenets hjemmesider.

Steinskred i 2021

Sikringstiltaket gjennomføres etter at det gikk et steinskred i området i 2021. Da endte flere store blokker på vegen og ned mot rasteplassen.

På grunn av tilknytningen til nasjonalparken, stilles det ekstra strenge krav til massene som tilføres området. Massene må stamme fra nasjonalparkens område og må være fri for fremmede arter.

Prosjektet har en total budsjettramme på 15 millioner kroner.

Les også

Forsiden akkurat nå