Lyser ut byggingen av verdens lengste komposittbru

Paradis bru

Lyser ut byggingen av verdens lengste komposittbru

Over Nesttunvegen og bybanesporet på Paradis skal det bygges en 42 meter lang gang- og sykkelbru.

Brua skal bygges i kompositt, og blir ifølge en pressemelding fra Vestland fylkeskommune den lengste i verden i sitt slag.

Nå er anbudskonkurransen om å få bygge brua lyst ut.

– Den nye brua gjør det trygt å krysse veien og bybanesporet for gående og syklande. Brua blir universelt utforma. Denne måten å bygge bru på er ny og spennende, og vi ser fram til å komme i gang med arbeidet, sier byggjeleiar Håkon Tryti Nilssen.

Den blir seks meter bred, der tre meter blir gangfelt og tre meter sykkelfelt.

Samarbeid

Kontrakten blir tildelt en leverandør som i samarbeid med Vestland fylkeskommune skal detaljprosjektere, produsere, frakte og sette sammen og montere brua.  Planlagt byggetid vil være viktig, i tillegg til god visuell framtoning og rask montering.

Paradis bru er en del av Infrastruktur Paradis-prosjektet som er en del av Miljøløftet.

Brua blir ifølge en pressemelding fra Vestland fylkeskommune den lengste i verden av sitt slag. Foto: Vestland fylkeskommune

Forsiden akkurat nå