Modell som viser hvorledes lydvarslingssystemet Evacsound fra Norphonic fungerer ved en brann inne i en tunnel.
Modell som viser hvorledes lydvarslingssystemet Evacsound fra Norphonic fungerer ved en brann inne i en tunnel. (Foto: Norphonic)

Tunnelsikkerhet

Lydsignaler tas for første gang i bruk i Norge i Flekkerøytunnelen

Den 2320 m lange Flekkerøytunnelen på fv 457 i Kristiansand skal som den første i Norge få installert et norsk lydevakueringssystem utviklet av Trafsys/Norphonic isamarbeid med Statens vegvesen.

  • tunneler

Varslingssystemet Evacsound er like enkelt som det er effektivt ifølge målinger/tester utført i samarbeid med SINTEF. I tunnelen blir det installert høyttalere for hver 25. meter. Ved brann/ulykker der sikten blir dårlig, kan lydsignalene lede i riktig retning bort fra skadestedet og ut i friluft eller til et evakueringsrom.

Les også

Bjellelyd med ekkoeffekt

Prinsippet er at lyden spilles med en liten forsinkelse fra høyttaler til høyttaler – gjentatt og gjentatt. Lydbildet kan oppfattes som et ekko som blir stadig svakere i retningen man skal gå. VTS får via sensorer/kameraer informasjon om hvor en brann/ulykke har skjedd og kan styre retningen på ekkolyden fra et hvilket som helst punkt inne i tunnelen.

Den bjellelignende lyden - sauebjelle, jernbaneovergang el. lign. – ble valgt ut fra akustiske tester utført på et utvalg forsøkspersoner. Testene viste også at over 90 prosent av deltakerne beveget seg i riktig retning inne i en tunnel dersom de forsto at de skulle følge lyden.

ForskerTom Vedul Tronstad fra SINTEF deltok i testingen som ble utført i Runehamar testtunnel i Møre og Romsdal – Statens vegvesen sin testtunnel.
At lydsignalet er språkløst, er en annen fordel som verdsettes stort med tanke på
fremmedspråklige som ikke håndterer norsk/engelsk.

Grundig utviklingsprosess

Varslingssystemet Evacsound fra Norphonic er norskutviklet. Bakgrunnen var en
sikkerhetstilråding fra Statens Havarikommisjon til Statens vegvesen i forbindelse med en brann i Gudvangatunnelen.

Sjefingeniør i Statens vegvesen, Drift og vedlikehold, Teknologisk avdeling, Ole Pedro Myklebostad. Foto: Statens vegvesen

– Etter en grundig utvelgelsesprosess endte Vegvesenet opp med et lydbasert system. Et
innovasjonspartnerskap mellom Trafsys og Vegvesenet ble etablert for å utvikle en prototyp. Innovasjon Norge gikk inn med 6 millioner kroner (eks. mva.) i støtte, forteller sjefingeniør i Statens vegvesen, Drift og vedlikehold, Teknologiavdelingen Ole Pedro Myklebostad.

– Flekkerøytunnelen er åpen for både gående og syklende. Noe som gjør den godt egnet for Evacsound, forsetter han og viser videre til at det i håndbok N500 sin nye versjon fra mars i år er kommet inn krav om ledelyd.

Selvregulerende lydstyrke

Trafsys satte utviklingsarbeidet bort til Norphonic som hadde en svært dyktig prosjektleder. Og slik så Evacsound dagens lys, sier daglig leder i Trafsys og Norphonic Terje Floor Heggeland.

Daglig leder i Trafsys og Norphonic, Terje Floor Heggeland Foto:  Jarle Skoglund

Han peker på fordelene med at signalet både er språkløst og at det er selvregulerende i
forhold til støy inne i tunnelen. Sensorer på hvert lydpunkt registrerer støynivået på stedet og stiller inn styrken på egen lyd 10 dB høyere. Maksimal ytelse er 80 dB.

– Høyttalersystemet kan selvfølgelig også brukes til talebeskjeder. Mikrofoner på hvert lydpunkt inne i tunnelen muliggjør to-veis kommunikasjon, forteller han.

Klaffet med tunneloppgraderingen

Agder fylkeskommune var allerede i gang med oppgradering av Flekkerøytunnelen da de fikk mulighet til å installere Evacsound. Nettopp det at tunnelen er bygget også for myke
trafikanter gjorde det særlig aktuelt av sikkerhetshensyn å installere det nyutviklede
lydsystemet, forteller rådgiver hos byggherren, Agder Fylkeskommune, Jan Øivind Pedersen.

Tunneloppgraderingen antas ferdigstilt i løpet av 2023 på tross av allerede en påløpt
forsinkelse.

Forsiden akkurat nå