Vegvesenet aksjonerer: Dette reklameskiltet på E10 ved Bjerkvik måler 2,5 ganger 5 meter og er ulovlig oppsatt. Foto: Yngve Jacobsen

Lovstridig hamburger - jafs

Hamburgerreklamer på størrelse med en halv tennisbane stjeler vår oppmerksomhet rett før landing i Bjerkvik på E10. Snart kommer Vegvesenet og tar dem!

  • Nyheter

- Skiltene er svært dominerende og satt opp uten vår godkjenning. Slike og liknende forhold vil bli slått ned på. Dette varsler prosjektleder Ingvar Øvereng i Statens vegvesen i midtre Hålogaland distrikt.

Må håndheves restriktivt

Øvereng konstaterer at reklame langs vegene våre har fått økende omfang og berører trafikksikkerheten. All slik reklame skal godkjennes av vegmyndighetene og er regulert av veglovens paragraf 33. - Hvordan håndheves ulovlig reklameskilting?

- Aksjonen vi nå igangsetter har som første prioritet å fjerne løsreklame på vegvesenets grunn. Det første vi gjør er å sende en anmodning om å fjerne skiltene - hvis dette ikke nytter gjør vi det selv uten videre forvarsel. Når det gjelder de nevnte skiltene ved E10 er de kanskje ikke til større sjenanse for trafikksikken. Men godkjenner vi disse, kan det danne presedens og vi risikerer vi å få en uoversiktlig skiltjungel. Derfor må vi håndheve "skiltloven" restriktivt, sier Ingar Øvereng.

Lite gildt for Gilde

Hamburgeren som frister sultne / hungry bilister til spisepause i Bjerkvik er produsert av Gilde. - Jeg har sett det selv og liker det ikke, svarer Gudleif Arntsen, markedsleder i Gilde Nord-Norge. Han bedyrer at deres egen juridiske avdeling kvalitetssikrer all reklameskilting. -Vi gjør ingenting som er ulovlig. I dette tilfelle er reklamen satt opp av den lokale vegkroa. Her brukes dessuten en foreldet logo, og vårt navn burde ikke ha stått på denne reklamen, sier kjøttprodusentens representant.

Synderen er Jafs vegkro i Bjerkvik. Innehaver Vidar Dal hevder å ha sendt en søknad til Vegkontoret i Bodø like etter at kroa åpnet for et par år siden. Men skiltene - tre i tallet - i dimensjonen 2,5 ganger 5 meter - ble satt opp før søknaden ble sendt, vedgår han.

Forsiden akkurat nå