Den 440 meter lange Litle-Urdaltunnelen på E39 i Alver i Vestland blir stengt i hele uke 25.
Den 440 meter lange Litle-Urdaltunnelen på E39 i Alver i Vestland blir stengt i hele uke 25. (Foto: Google Maps)

Løse steinblokker på opptil 200 tonn henger over tunnelåpningen på E39. Nå skal de fjernes

Litle-Urdaltunnelen på E39 i Alver kommune blir stengt i uke 25 når to store steinblokker skal fjernes.

Entreprenør Mesta skulle renske området i fjellsida over tunnelen da det ble oppdaget to ustabile steinblokker.

De er på mellom 150 og 200 tonn og ligger 30 og 70 meter over tunnelen. For å sikre trafikken, må de fjernes.

Les også

Et stort arbeid

Å få ned og sprenge to så store steinblokker, og i tillegg renske fjellsiden og veibanen, er et stort og omfattende arbeid, forteller Statens vegvesen i en pressemelding.

Planen er å bruke puter som blåses opp med trykkluft. Når putene ekspanderer, vil de presse steinblokkene ut, slik at de faller ned på europaveien eller ruller videre ut i terrenget.

Torsdag denne uken blir utstyret til jobben fløyet inn med helikopter.

Den 440 meter lange Litle-Urdaltunnelen har en trafikk på 2.500 kjøretøy i døgnet. Statens vegvesen beklager ulempene stengingen kan medføre for de reisende.

– Men det viktig å understreke at grunnen til at vi gjør dette, er nettopp for dem. Vi må gjøre omfattende tiltak for å sikre at bilistene hele tiden får den sikkerheten de skal ha når de ferdes på våre veier, sier prosjektleder Harald Midtun i Statens vegvesen.

Les også

Setter inn ekstraferge

Det skal settes inn ekstraferge på sambandet Leirvåg - Sløvåg på fylkesvei 57. Fergene skal da gå med en frekvens tilsvarende Lavik-Oppedal, og det blir ferge også om natta.

På den lokale omkjøringsruta fylkesvei 570 via Masfjordnes-Duesund vil ferga gå ekstra ved behov. Det blir ikke nattferge på dette sambandet.

Endelige rutetabeller er foreløpig ikke klare.

Statens vegvesen vil sørge for ekstra skilting og infotavler i god tid før tunnelen både på nord- og sørsiden. Trafikkdirigering vil og bli brukt for at trafikkavviklingen skal bli så smidig som mulig. Følgebil er i beredskap.

Les også

Dette er alternative omkjøringsruter

Bilister blir av Statens vegvesen anmodet å vurdere også muligheter for omkjøring utenom Nordhordland.

Nordfra vil det bety riksvei 5 (ferge Mannheller-Fodnes over Sognefjorden og videre E16 fra Lærdal) eller riksvei 13 (ferge Hella-Vangsnes over Sognefjorden og videre over Vikafjellet til E16 ved Voss).

Sørfra vil det si E16 nordøstover til Voss, og derfra riksvei 13 over Vikafjellet eller riksvei 5 fra Lærdal over Sognefjorden.

Les også

Forsiden akkurat nå