BL Entreprenør fra Trondheim leder konkurransen om å få anlegge adkomstveger til denne brua.
BL Entreprenør fra Trondheim leder konkurransen om å få anlegge adkomstveger til denne brua. (Bilde: Norconsult)

Lokal dominans i Nord-Trøndelag

Åtte entreprenører vil utføre forberedende arbeider for brua over Beitstadsundet i Nord-Trøndelag. Konkurransen domineres av lokale anbydere. Lavest ligger BL Entreprenør fra Trondheim som vil ha 16,504 millioner kroner for jobben.

Farbu & Gausen fra Inderøy ligger på andreplass med et anbud på 17,670 mill. Deretter følger Odd Einar Kne fra Steinkjer (18,107 mill.), Tverås Maskin & Transport fra Stjørdal (18,628 mill.) og Røstad Entreprenør fra Verdal (18,771 mill.).

De øvrige deltakerne i konkurransen har gitt anbud over 20 millioner kroner.

Prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Region midt er godt fornøyd med både deltakelsen og prisene, som etter hans mening tyder på at entreprenørene har forstått konkurransegrunnlaget likt.

Oppdraget går ut på å anlegge adkomstveger til brua over Beitstadsundet fra begge sider. Vegene skal følge traséen til den framtidige fylkesveg 17. Standarden blir ikke høyere enn på andre adkomstveger, men skjæringene skal gjøres store nok til at fylkesvegen få plass. Ca. 70 000 kbm skal sprenges.

En god del av sprengsteinen skal legges ut som forbelastning på en strekning hvor fylkesveg 17 skal gå over dyrket mark. Denne jobben inngår i entreprisen. Det gjør også etablering av en adkomstveg som skal føre anleggstrafikk utenom et boligområde.

Oppdraget er lyst ut med forbehold om grønt lys fra Stortinget.

Beitstasundet er kommunegrense mellom Steinkjer og Verran. Brua over sundet blir en 578 meter lang stålkassebru med seks spenn. Den er en del av prosjektet Fylkesveg 17 og fylkesveg 720 Dyrstad-Sprova-Malm. Når det blir fullført høsten 2019, blir nåværende fylkesveg 17 nord for Hjellbotn erstattet med en ny 8,8 km lang veg med mye høyere standard.

Forsiden akkurat nå