Fra et ras over E16 ved Hyvingstunnelen i Voss kommune i august i fjor. En trailer fra Asko Vest ble truffet av deler av steinmassene.
Fra et ras over E16 ved Hyvingstunnelen i Voss kommune i august i fjor. En trailer fra Asko Vest ble truffet av deler av steinmassene. (Bilde: Paul S. Amundsen / NTB scanpix)

Livsfarlige E16 Arna-Stanghelle rassikres

Undersøkelsene med å sikre en av Norges mest ras- og ulykkesutsatte vegstrekninger er endelig i gang. Multiconsult har nå startet innledende geotekniske grunnundersøkelser på den ti mil lange strekningen

De første undersøkelsene, som omfatter informasjon om motstanden i jorda og dybder til berg, medfører at en trygg E16 er ett steg nærmere realisering. Prosjektet er et samarbeid mellom Bane Nor og Statens vegvesen. I tillegg til å sikre veg- og banetraseen mellom Bergen og Voss vil strekningens åtte nye tuneller redusere reisetiden med en halvtime.

- Prosjektet er i gang med første delprosjekt, som gjelder strekningen Arna-Stanghelle, hvor vi utfører innledende geotekniske grunnundersøkelser. Dette er et komplekst oppdrag som krever solid geoteknisk fagkunnskap og forståelse. Vi er derfor utrolig stolte av å kunne bistå inn på et av de største samferdselsprosjektet på Vestlandet i nyere tid, sier Hilde Sunde Tvegt, gruppeleder for Geo i Multiconsult Bergen.

Danner solid grunnlag for videre arbeid

Undersøkelsene vil bli utført over en syv uker periode, fra midten av oktober til desember.

- Vi har akkurat satt i gang etter fremdriftsplan. Arbeidet omhandler å kartlegge grunnforholdene som gir grunnlag til å finne gode løsninger på potensielle utfordringer. Dette skal danne et solid grunnlag for videre arbeid. Undersøkelsene vil i første omgang registrere motstand i jorda og dybder til berg. I flere punkt blir det tatt opp prøvemateriale til analyse av jordsmonnet. På strategiske punkt blir det bli satt ned piezometer, for registrering av grunnvannstanden i området. Rassikringen av E16 er et utrolig viktig arbeid som vi håper å kunne være med videre i prosessen med, avslutter Sunde Tvegt.

De innledende undersøkelseneinnebærer boring av 333 totalsonderinger, opptak av 33 prøveserier, nedsetting av ni piezometer og boring av syv CPTU.

Forsiden akkurat nå