Liv Nordbye
Liv Nordbye

Liv Nordbye overtar som leder for Norsk Veg og Trafikkfaglig Forening

Etter 12 år som leder for NVTF fikk Helge Jensen avløsning på årets generalforsamling. Liv Nordbye overtar som ny styreleder.

Foreningen som samler det faglige miljøet innen vei, trafikk og transport er tilknyttet Tekna, men er selvstendig og har sin hovedaktivitet gjennom fagmøter om ulike relevante temaer. Foreningen består av et hovedstyre og lokale avdelinger på Østlandet, i Hordaland og Midt-Norge.

Nyvalgt leder Liv Nordbye forteller til Veier 24 at foreningen fortsatt skal ha et bredt engasjement innen vei og transport, men personlig er hun opptatt av at de offentlige byggherrene som sikre seg kompetanse for å kunne være gode bestillere også i framtiden.

-Offentlige byggherrer må ha ledere med faglig integritet, der avgjørelser tas på et solid, faglig grunnlag. Det blir feil om alle avgjørelser skal tas av konsulenter, sier hun.

Liv Nordbye har 25 års bakgrunn i ulike stillinger i Statens vegvesen, og jobber i dag med IT på Stortinget. Hun er også styremedlem i Tekna Oslo.

Her er hele det nye styret i Norsk Veg og trafikkfaglig Forening:

Styreleder: Liv Nordbye

Styremedlemmer:  Lars Ole Ødegaard,  Thomas Potter, Elin Øvren og Hans-Jörg Schneidt

Varamedlem: Helge Jensen

Les også

Forsiden akkurat nå