Litt ned i Mesta

Litt ned i Mesta

Litt ned i omsetning og resultat, men Mestaledelsen synes første kvartal var tilfredsstillende.

I 1. kvartal hadde Mesta en omsetning på 897 millioner kroner, mot 923 millioner kroner samme periode i fjor. Driftsresultatet for kvartalet ble et underskudd på 6 millioner og det negative resultatet skyldes kostnader knyttet til vinterdriften. Tilsvarende resultat i 2012 var 12 millioner kroner.

1. kvartal er tradisjonelt det svakeste kvartalet gjennom året for de fleste entreprenørvirksomheter på grunn av vinterkostnadene.

- Vi har fått en start på 2013 som er omtrent som forventet og på linje med fjoråret. Jeg er fremdeles like optimistisk med tanke på 2013 som helhet og forventer vekst både i omsetning og resultat, sier adm. direktør Harald Rafdal i Mesta.

Ordrereserven er fortsatt solid og var per 31. mars på 6,6 milliarder kroner, mot 6,7 milliarder på samme tidspunkt i fjor. I årets anbudsrunde for driftskontrakter vant Mesta kontrakter for 1,8 milliarder kroner og beholder dermed sin dominerende posisjon i dette markedet.

Egenkapitalandelen var på 47,1 prosent ved utgangen av 1. kvartal, mot 42,6 prosent på samme tidspunkt i 2012. Likviditeten er fremdeles god.

Forsiden akkurat nå