Illustrasjonen viser tunnelinnslaget i sørvest og tilstøtende veg ved Folkedal. Alt tyder på at Veidekke skal drive tunnelen. (Ill.: Statens vegvesen)
Illustrasjonen viser tunnelinnslaget i sørvest og tilstøtende veg ved Folkedal. Alt tyder på at Veidekke skal drive tunnelen. (Ill.: Statens vegvesen)

Liten interesse for stor tunneljobb

Bare to entreprenører vil sikre riksveg 7 langs Haukanesberget i Hardanger mot ras. En av dem er Veidekke, som har fått en kjempeledelse med et anbud på 190,9 millioner kroner.

Konkurrenten er Birkeland Entreprenørforretning fra Gulen i Sogn, som er sjanseløs hvis ikke Veidekke har regnet fryktelig galt eller begått formelle feil. Anbudet fra sogningene er på 229,9 millioner.

Strekningen som berøres av utbyggingen går langs Granvinsfjorden. Den er 2 325 meter lang. 1 360 meter skal gå i tunnel. Veg i dagen blir enten lagt om eller oppgradert. Ytterpunktene er Folkedal i sørvest og Salbuvik i nordøst. Hele strekningen ligger i Granvin kommune.

Nåværende veg er svært rasutsatt. Her faller det snø, is og jord ned på kjørebanen. Men den største trusselen er stein. Steinsprangene går jevnt og trutt, noe asfalten bærer tydelig preg av.

Oppdraget er en totalentreprise. Den som får kontrakten skal lage byggeplan i tillegg til å drive tunnelen. Oppdraget omfatter også portaler, elektro- og sikkerhetsutrustning og veglys i dagen.

Tunnelen får profil T 9,5. Det store profilet skyldes at vegen rundt tunnelen regnes som så rasfarlig at Vegvesenet vil gi fotgjengere og syklister et alternativ. Det blir derfor tillatt å ta seg gjennom tunnelen for egen kraft. Dermed må profilet bli større enn den motoriserte trafikken tilsier, og belysningen inne i tunnelen blir bedre.

Prosjektet finansieres med statlige rassikringsmidler. Det skal være fullført innen 16. desember 2015.

 

Forsiden akkurat nå