Kanalbrua på fylkesveg 118 i Sarpsborg er en av bruene som vil bli prioritert de nærmeste årene. Behovet for utbedring av betongskader er åpenbart. (Foto: Statens vegvesen)
Kanalbrua på fylkesveg 118 i Sarpsborg er en av bruene som vil bli prioritert de nærmeste årene. Behovet for utbedring av betongskader er åpenbart. (Foto: Statens vegvesen)

Liten interesse for bruvedlikehold i Østfold

Bare to entreprenører vil vedlikeholde bruer på riks- og fylkesveger i Østfold de neste årene. Det laveste anbudet er gitt av Mesta. Det er på 29,67 millioner kroner.

Den ene konkurrenten er KF Entreprenør fra Oslo, som vil ha 30,843 millioner for jobben.

Prisene gjelder bruvedlikehold fram til utgangen av juli 2016 med opsjon på to års kontraktforlengelse.

Byggeleder Ian Willoughby i Statens vegvesen kan foreløpig ikke si hvilke bruer som vil inngå i oppdraget.

- Anbudene er basert på enhetsprisen på prosesser. Hvilke bruer som blir tatt avhenger av størrelsen på bevilgningene, og hvor det er størst behov for vedlikehold.

- Er alle slags jobber med i oppdraget?

- Nei, oppdraget omfatter ikke store jobber. Når kostnadene for en enkelt bru overstiger et par millioner kroner, settes jobben ut som en egen entreprise, sier Willoughby.

Entreprisen omfatter grunnarbeider, reparasjon av betongskader, fugearbeider, reparasjon og utskifting av rekkverk, reparasjon og utbedring av vannavløp, asfalt- og membranarbeider, vedlikehold av lager og overflatebehandling av bjelker og rekkverk av stål.

Spesialarbeider som spunting, undervannsstøp og kappestøp av fundamenter inngår også.

 

Forsiden akkurat nå