Vegvesenet har allerede satt inn tiltak mot ras fra denne fjellsiden. Nå skal det sprenges en rassikringstunnel forbi dette stedet. Isachsen Entreprenør ligger godt an til å få den jobben. (Foto: Google)
Vegvesenet har allerede satt inn tiltak mot ras fra denne fjellsiden. Nå skal det sprenges en rassikringstunnel forbi dette stedet. Isachsen Entreprenør ligger godt an til å få den jobben. (Foto: Google)

Lite interesse for å utbedre E 16

Utbedring av E 16 gjennom Begnadalen ga ikke entreprenørene mye tenning. Bare to av dem har gitt anbud. Klart lavest ligger Isachsen Entreprenør fra Nedre Eiker, som vil ha 142,8 millioner kroner for jobben.

Konkurrenten er Huser Entreprenør fra Gjerdrum med et anbud på 158,1 millioner kroner. Det var med andre ord ingen av de store som fant det bryet verdt å regne på denne jobben.

- Oppslutningen er i minste laget. Vi hadde håpet å få flere priser, men prisnivået er som ventet, sier byggeleder Lage Bakken i Statens vegvesen.

Strekningen som skal utbedres er 3,5 km lang og går mellom Dølveseter og Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland. Dagens veg er smal, ikke en eneste meter har midtlinje. Dessuten har den flere uoversiktlige svinger og vegdekket er dårlig. En del av vegen er rasutsatt.

Den nye vegen skal i hovedtrekk følge traséen til den gamle, men den rasutsatte strekningen blir erstattet med en ca. 650 meter lang tunnel med profil T 9,5. Vegstandarden i dagen blir betydelig hevet. Ny vegbredde blir 8,5 meter.

Vedståelsesfristen går ut 1. mai. Ny E 16 mellom Dølveseter og Bagn er prosjektert av Vectura fra Sverige, som også har også prosjektert utbedringen av den 6,7 km lange strekningen Fønhus-Dølveseter på den samme vegen. Begge strekningene skal være ferdige høsten neste år.

 

 

 

Forsiden akkurat nå