Viftene i Hundorp- og Teigkamptunnelen blir montert parvis som her i Lørentunnelen. De som vi levere dem, må gi anbud innen 23. januar. (Foto: Anders Haakonsen)
Viftene i Hundorp- og Teigkamptunnelen blir montert parvis som her i Lørentunnelen. De som vi levere dem, må gi anbud innen 23. januar. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde: )

Levering av vifter til E6-tunneler er utlyst

To lange tunneler på E6 gjennom Gudbrandsdalen skal utrustes med vifter. De som vil levere dem, må gi anbud innen 23. januar. Leveransen omfatter opptil 66 vifter som skal monteres parvis.

De to tunnelene er den 4 300 meter lange Hundorptunnelen og den 3 675 meter lange Teigkamptunnelen. Begge får profil T 10,5. Årsdøgntrafikken gjennom tunnelene er beregnet til ca. 7 000.

De som vil delta i konkurransen skal selv bestemme hvor mange vifter de vil montere, men det er satt et tak: Vegvesenets forlanger at det ikke blir flere vifter enn det som ble forhåndsprosjektert, det vil si 36 i Hundorptunnelen og 30 i Teigkamptunnelen.

Viftene må kunne produsere en lufthastighet på minimum 4,5 m/sek. eller 16,2 km/t. Kravet er satt med tanke på eventuelle branner. For å få ut eksos trengs ikke like mye skyvekraft.

Viftene skal leveres med festeanordninger. Den som får kontrakten skal delta i montasjen og teste at viftene fungerer som de skal. Leverandøren skal også framlegge FDV-dokumentasjon. FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold.

Begge tunnelene inngår i den 33 km lange E6-strekningen Frya-Sjoa som åpnes for trafikk høsten 2016.

 

Forsiden akkurat nå