Glasopor-skråningen er strammet opp med geonett for å unngå en for bred fyllingsfot. (Foto: Jarle Skoglund)
Marius Løvig Husby i HR Prosjekt er innleid leder for prosjektet på vegne av kommunen. (Foto: Jarle Skoglund)
Skråningen overfor vegen sådd, etter at det ble først ble lagt duk og så jordslått. (Foto: Jarle Skoglund)
Glasopor er et lett byggemateriale, men som samtidig med sin kubiske form er veldig god å bygge med, tilnærmet som vanlig pukk. (Foto: Jarle Skoglund)
10 000 kubikkmeter glasopor gikk med til det kommunale vegprosjektet (Foto: Jarle Skoglund)

Lettfylling ga vei i vellinga i Ski 

Glasopor spent opp med nett ble løsningen da Ski kommune skulle anlegge vei til et nytt boligfelt på Langhus.

Vellinga i dette tilfellet var et leire-området, som ikke ville tåle en vanlig steinfylling. I nærliggende området ligger en vann- og avløpsledning, som trolig kunne bli ødelagt av grunnbrudd fra en fylling i stein. Dette var utfordringen som Sweco hadde da de startet prosjekteringen av det kommunale veganlegget i regi av Ski kommune.

 

Byttet fra eps til glasopor

Marius Løvig Husby i HR Prosjekt er innleid leder for prosjektet på vegne av kommunen, og han forteller at det opprinnelig var planlagt med bruk av EPS i fyllingen.

-EPS-fyllingen ble diskutert under hele prosessen i prosjekteringen og man så utfordringer ved utførelsen i dette terrenget. Det ble deretter valgt å bruke glasopor, som også er et lett byggemateriale, men som samtidig med sin kubiske form er veldig god å bygge med og tilnærmet som vanlig pukk. Men skråningene både over og under vegen måtte lages så bratte, at vi i tillegg strammet skråningen opp med geonett for å unngå en bred fyllingsfot som ville gitt utfordringer på et tilstøtende prosjekt som passerer nærliggende i fremtiden.

Han forteller at anleggsarbeidene foregikk midt på den mest snørike vinteren, og at de derfor bruke snøseil fra arbeidene ble avsluttet på dagen til over natten, for i unngå mye snø inn i glasoporen, som kunne medført setningsproblemer.

 

10 000 kubikkmeter gikk med

Til sammen 10 000 kubikkmeter glasopor gikk med til det kommunale vegprosjektet, som ennå ikke er helt avsluttet. Foreløpig er vegen som er bygget først og fremst tenkt som en tilkomstvei til området der kommunen skal i gang med et omfattende arbeid med å skifte ut de eksisterende Va-ledning med nye. Veien binder også bebyggelsen rundt sammen for gående og syklende ved siden av at det er adkomst for nye boliger i området.

Marius Løvig Husby forteller at de i etterkant av byggingen av glasoporfyllingen har foretatt platetest av fyllingen i samarbeid med Stein og Veg-consult, og resultatene viser seg å være svært gode.

 

Jordslått skråning som blir grønn

Nå er skråningen overfor vegen sådd, etter at det ble først ble lagt duk og så jordslått. Skråningen nedenfor vegen er lite synlig for allmennheten, og derfor blir lagene med glasoporen liggende åpne inntil videre. Deler av dette skal jordslås når tilstøtende prosjekt passerer om noen år.

Det er Isachsen Entreprenør som har hatt entrepreisen på utbyggingen av infrastrukturen i forbindelse med boligprosjektet på Langhus. Selve vegen har vært et spleiselag mellom utbyggeren og kommunen.

Forsiden akkurat nå