NYHETER

Lettere å gå gjennom Hemnesberget

Hemnesberget i Nordland er ikke noe hyggelig sted for fotgjengere. På mesteparten av fylkesveg 808 gjennom tettstedet er det ikke avsatt plass for annet enn motorisert trafikk. De som vil gjøre noe med det, må gi anbud innen 8. januar.

Hvis man vil ta seg fram for for egen kraft, bør man velge en annen veg en fylkesveg 808 gjennom Hemnesberget. De som vil bedre situasjonen, må gi anbud innen 8. januar. (Foto: Google)
Hvis man vil ta seg fram for for egen kraft, bør man velge en annen veg en fylkesveg 808 gjennom Hemnesberget. De som vil bedre situasjonen, må gi anbud innen 8. januar. (Foto: Google)
15. okt. 2014 - 08:29

Hemnesberget ligger i Hemnes kommune. Herfra er det 15 km til krysset hvor fylkesveg 808 møter E6. Det meste av denne strekningen ble utbedret i årene 2005-2007. Siden har det skjedd lite, til tross for en bedrøvelig vegstandard gjennom tettstedet. Bare knapt 200 meter av fylkesvegen har et tilbud til myke trafikanter.

Årsaken til at det har gått 7 år uten at det ikke har skjedd noe med vegen (bortsett fra at den er degradert fra riksveg 808 til fylkesveg 808) er den vanlige - bevilgningene har uteblitt. Nå har de omsider kommet.

Strekningen som skal utbedres er 1 900 meter lang. Her skal kjørebanen bli 5,5 meter bred. På nordsiden av kjørebanen blir det et 2,5 meter bredt fortau på hele strekningen. På sørsiden blir det fortau på deler av de 1 900 metrene.

I tillegg til arbeidet på fylkesvegen omfatter oppdraget omlegging av ca. 850 meter private og kommunale veger som har tilknytning til hovedvegen. Hensikten med omleggingene er primært å redusere antall avkjøringer. Den som får kontrakten skal også oppgradere VA-ledninger i vegene som berøres av utbyggingen.

Fra Hemnesberget går det ferge til Leirvika. Sambandet blir nedlagt når Toventunnelen åpnes i nær framtid. Byggeleder Hallvar Stien i Region nord sier at utbedringen av fylkesveg 808 ikke har noe med nedleggelsen av fergesambandet å gjøre.

Multiconsult har prosjektert utbedringen av fylkesvegen, som må være avsluttet innen 15. september 2016.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.