Leif Grimsrud AS skal bygge gang- og sykkelvei i Spydeberg


Det er Spydeberg kommune som er oppdragsgiver, og kontrakten ble undertegnet 15. august.

Gang- og sykkelveien går mellom Hovin og Holli, og samtidig med bygging av denne, skal det også etableres vann og avløp, gatelys, samt trekking av rør for fiber på deler av strekningen. 

Kontrakten har en verdi på 23.765.000 kroner, opplyses det på Doffin.

Forsiden akkurat nå