Fiberrør og andre kabeltyper er det blitt mye av i og under norske veier.
Fiberrør og andre kabeltyper er det blitt mye av i og under norske veier. (Foto: Olav Heggø, Samferdselsdepartementet.)

Retningslinjer for kabelgraving i vei

Ledningsforskrift på høring: Skal sikre at de som graver, setter veien i stand igjen

Forskriften skal gjøre det lettere å grave ned kabler i offentlig vei, og sikre at veien blir satt skikkelig i stand igjen etterpå.

Samferdselsdepartementet har i dag sendt på høring et utkast til veileder til den såkalte ledningsforskriften. Forskriften regulerer saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig vei, og har ifølge Samferdselsdepartementet  balansert veiinteressene opp mot interessene til aktører som legger ledninger i nærheten av veier.

– Dette har vært etterspurt av telekombransjen, lokale myndigheter og utbyggerne av digital infrastruktur. Det er viktig med klare retningslinjer for å unngå konflikter og sikre effektiv utbygging av infrastruktur i offentlig vei, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Veilederen gjelder alle typer offentlig vei og gir utfyllende informasjon til forskriftens mest sentrale bestemmelser, og informasjon om gjennomføring av ledningsarbeid og påfølgende istandsetting av veien.

Les også

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup er glad for at veilederen nå sendes på høring slik at det blir enklere for kommunene å få til felles praktisering av reglene i ledningsforskriften.

– Vi har gode forutsetninger for å nå målet om at 90 prosent av alle husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd innen utgangen av 2020. Da er det viktig at kommunene ikke stiller for strenge krav til utbyggerne. Samtidig må bredbåndsaktørene sørge for at veien blir gjort i stand etter at det for eksempel er lagt fiber, sier Astrup.

Han legger til at utbyggere allerede har meldt at områder som før var ulønnsomme å bygge ut med de gamle reglene, har blitt lønnsomme med de nye.

Høringsfristen er satt til 10. februar 2020.

Les også

Forsiden akkurat nå