Denne midtrabatten på brua som fører Grenseveien over E6 på Helsfyr i Oslo er ikke tett. Ytterligere tre bruer på riksvegnettet i Oslo trenger vedlikehold i år og neste år. (Foto: Andes Haakonsen) (Bilde:  )
Dette er resultatet av lekkasjen. Nordre landkar bærer tydelig preg av jevn vanngjennomstrømming. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde:  )

Ledelse til BMO og Norpox

BMO Entreprenør fra Kongsberg og Norpox Rehab fra Lier leder hver sin konkurranse om vedlikehold av bruer i år og neste år. BMO har en betryggende ledelse, Norpox pustes i nakken.

Den ene konkurransen gjelder arbeid i Oslo. BMO Entreprenør har gitt at anbud på 23,259 millioner kroner. Konkurrentene er Consolvo fra Lier (28,778 mill.) og KS Entreprenør fra Oslo (37,216 mill.).

Den som år kontrakten skal vedlikeholde fire bruer og en støttemur. Den mest omfattende jobben skal gjøres på støttemuren, som står langs vestsiden av E6 på Abildsø. Her er det bebyggelse på oversiden, og det må spuntes for å hindre utrasing.

Konkurransen som ledes av Norpox Rehab, gjelder 17 bruer i Akershus. Det laveste anbudet er på 21,196 mill. BMO Entreprenør ligger like bak med 21,594 mill. Consolvo og KS Entreprenør er trolig sjanseløse med anbud på henholdsvis 30,181 mill. og 30,804 mill.

 

Forsiden akkurat nå