Slik vil krysset mellom Stangevegen og Grønnegata se ut i september neste år. Åge Haverstad har en ledelse på 8,3 prosent i kampen om kontrakten på ombyggingen.
Slik vil krysset mellom Stangevegen og Grønnegata se ut i september neste år. Åge Haverstad har en ledelse på 8,3 prosent i kampen om kontrakten på ombyggingen. (Bilde: Rambøll)

Ledelse til Åge Haverstad i Hamar

Fem entreprenører har gitt anbud på å bygge et T-kryss i Hamar om til en rundkjøring. Åge Haverstad fra Sør-Fron vil ha 17,758 millioner kroner for jobben og leder konkurransen.

Dobloug Entreprenør fra Hamar holder andreplassen med et anbud på 19,231 mill. tett fulgt av Huser Entreprenør fra Gjerdrum som vil ha 19,242 mill.

Hulleberg & Bø fra Hamar ligger på fjerdeplass med 19,608 mill. foran Anlegg Øst Entreprenør fra Alvdal med 21,953 mill.

Krysset som skal bygges om ligger like ved buss- og jernbanestasjonen i Hamar. Her møtes fylkesveg 75, Grønnegata og fylkesveg 222, Stangevegen.

I forbindelse med etableringen av rundkjøringen skal ca. 225 meter av Stangevegen og ca. 40 meter av Grønnegata bygges om. I Stangevegen blir det parkeringslommer for tre busser.

En drosjebu som står ved krysset skal rives og drosjene skal få nye oppstillingsplasser. På det frigjorte området blir det beplantning.

Oppdraget omfatter også etablering av nytt overvannsnett og noe reasfaltering.

Rambøll har prosjektert ombyggingen av krysset, som skal være fullført innen utgangen av september neste år.

Forsiden akkurat nå